Den fraktionen av alver som skulle komma att bli det som människorna kallar skogsalver, drog sig tillbaka från civilisationen. De försökte på sitt eget sätt söka förlåtelse från gudarna för det fruktansvärda brott som alverna gjort sig skyldiga till.

Skogsalverna bor i de stora skogarna, som i samband med Uppstigandet nu breder ut sig alltmer. De främsta bosättningarna är Askmården och Djupmården. Det finns skogsalver i andra skogar runt om i världen. 

Till skillnad från högalverna, söker skogsalverna varken konflikt eller vänskap med människorna, utan föredrar att hålla sig på sin kant. Enda undantaget är det utbyte som alverna i Askmården haft med det gamla furstehuset och frälset i Vite Hamn. Av tradition har de stött de resningar mot kejsaren som Vite Hamn försökt genomföra ett flertal gånger. Nu när Vite Hamn inte längre finns, har kontakterna med skogsalverna så gott som försvunnit.

Riella, regndottern, dyrkas i första hand av dessa alver. Alverna gör inte bot i det stora templet på det högsta berget i världen. Det gör endast högalverna. 

Då det är så lite utbyte mellan kulturerna, framstår skogsalverna för människorna som ännu mer mystiska än högalverna.