Rangrullan föds alla ädlingar in i oavsett om man vill det eller inte. Den avgör ens grundposition när det kommer till vilken status ens roll har.

Grundregeln är att man rankas efter ättens ålder och därefter egen ålder.
Huvudregeln är att man rankas efter titel, först efter titel i egen rätt och därefter giftes-titlar, därefter änketitlar, sist kommer bastarder.

Alla rollers position på rangrullan är en kombination av grundregeln och huvudregeln.

Notera att rollernas status på lajvet inte är lika med rangrullan. Rangrullan är endast en utgångspunkt för vilken status rollen har. Minns att spelet handlar om status, inte om rang.

Hertigar och hertiginnor

Hans nåd Arild Isenskiöldhhertig af Swartöö
Hennes nådOtavia Drakensköldhhertiginna af Swartöö

Grevar och Grevinnor

Hans högvälborenhetLucius Gyllenforsgreve af Broborg
Hennes högvälborenhetAlexandra Gladagrevinna af Röde hus
Hans högvälborenhetTheoderik Törnebårdhgreve af Strande hus
Hans högvälborenhetBalthasar Hägerstålegreve af Källeporten
Hans högvälborenhetBernard Drakensköldhgreve af Beatevik
Hans högvälborenhetCarolus Antonius Höökflychtgreve af Tornevik
Hennes högvälborenhetGenoevefva Isenskiöldhgrevinna af Tornevik
Hennes högvälborenhetAdelaide Vrååkgrevinna af Källeporten
Hennes högvälborenhetAurelia Gyllenforsänkegrevinna af Liljedal

Baroner och baronessor

Hans högvälborenhetOtto Mareldbaron af Svartstupet
Hans högvälborenhetTitus Mareldhbaron af Tusennäset
Hans högvälborenhetAmalger Mareldbaron af Älvsborgen
Hans högvälborenhetMerovech Mareldbaron af Björkvik
Hans högvälborenhetDagobert Blåswärdbaron af Falkeborg
Hans högvälborenhetRoderick Geddabaron af Forsa hus
Hans högvälborenhetDag Silfvertrossbaron af Elgefjord
Hans högvälborenhetAbsalon Vrååkbaron af Dimmeborg
Hans högvälborenhetCrispin Falkenbrandtbaron af Rosenberga
Hennes högvälborenhetLucinda Gyllenforsbaronessa af Rosenberga
Hennes högvälborenhetSigrid Mareldbaronessa af Björkvik
Hennes högvälborenhetDrusilla Kråkbielkebaronessa af Älvsborgen
Hennes högvälborenhetLucretzia Geddabaronessa af Tusennäset
Hennes högvälborenhetFranciska Rosencronabaronessa af Forsa hus
Hennes högvälborenhetFeodora Rosencronabaronessa af Underberga
Hennes högvälborenhetLaurencia Sparvhiertabaronessa af Svartstupet
Hennes högvälborenhetArgentia Gyllenforsänkebaronessa af Snöåa hus
Hennes högvälborenhetTeonella Törnebårdänkebaronessa af Dimmehed

Herremän och damer, samt damer i egen rätt

HerrLambert Nordenswäärdhherre till Eldinge, riddare
DamHelga Stiernekdam till Beckesta
DamAurora Hvitdam till Pärlebo
FruOfelia Mareldänkefru till Hjältevad
FruNanthild Mareldänkefru till Hjorthaga
HerrZander Järnkloherre till Aspnäs, riddare
FruDesideria Marelddam till Aspnäs

Obetitlad adel samt yngre söner och döttrar

Unge herrHortensius Isenskiöldh
Unge herrRobus Isenskiöldh
FrökenLivia Gyllenfors
FrökenJulietta Gyllenfors
DamHildegard Törnebårdhriddare
HerrMerovech Törnebårdhriddare
FrökenGiselle Törnebårdh
HerrEgelius Gladariddare
DamEleanore Swaneskiöldhriddare
FrökenSnöfrid Hägerstråle
FrökenAlanna Vrååk
HerrIgnatius Oxenhiertariddare
JunkerEdmund Rosencronaväpnare
DamBernarda Stiernekriddare
HerrRagnvald Ingulbjörnson Brandskattriddare
HerrJustus Lejonklooriddare
HerrHonorius Lejonklooriddare
JunkerIsidor Ulvabielkeväpnare
HerrAgrippa Falkenbrandtriddare
FrökenClaudia Sparvhjärta

Uppdaterad 2022-0612