Den kända världen (Novion)

Novion 1920×1440 (minst)

Novion 4000×3000 (större)

Novion 8000×6000 (störst)