Genus på lajvet

Begreppet genus innefattar många olika delar av en människas identitet. Några av dem är kön, tro, sexualitet, etnicitet och ålder. Vi diskriminerar naturligtvis inte någon på grund av deras genus, varken som arrangörer eller deltagare på lajvet.

Det finns en möjlighet att spela som ett annat biologiskt kön än vad man själv har, även om det inte primärt är något som just vårt lajv är designat för att utforska. 

Om transsexualitet och transition

Novion är ett fantasyrike i en fantasyvärld, med en patriarkal könsmaktsordning där arvsrätt och ättetavlor är viktiga. Detta gör att det på ytan kan vara svårt att tänka sig att personer existerar utanför den binära cisnormen (dvs antagandet att alla är män och kvinnor och födda som det kön de identifierar sig som), men detta behöver inte alls vara fallet. Novion är även en magisk fantasyvärld där gudarna regelbundet lägger sig i folks varanden och levanden och de kan mycket väl utföra en transition om de skulle vilja. När något sådant sker, accepteras personen som rätt kön och byter juridisk status. Huruvida detta spelar in på ens reproduktionsförmåga eller inte är upp till varje given roll och vad som anses lämpligt för dess berättelse.

På detta sätt görs det möjligt för spelare att leva upp till sin identitet off, och eventuellt ta med sig sin roll utan att behöva skriva om dess bakgrund. 

Om spelaren är transsexuell behöver det inte innebära att rollen är det. Det går utmärkt att spela en roll som har det biologiska kön man identifierar sig som off, om man hellre vill det.