Syfte: Bekämpa immateriums krafter samt utplåna dess korruption i världen.

Den Heliga Rättvisans Orden är omgärdad av hemligheter och mystik. Orden har verkat mot immateriums krafter under många tusen år. Innan uppstigandet var vetskap om immaterium och dess väsen förbjuden kunskap, ett brott som oftast straffades med döden. Ordens arbete skedde då i hemlighet och väldigt få personer utanför orden var medvetna om dess existens. Medlemmarna i orden svors till livslång tystnad och tjänade i hemlighet, även utan sina nära och käras vetskap. 

 Efter Uppstigandet blev det ohållbart för orden att verka i det fördolda. När väsen från immaterium härjade fritt i hela riket valde stormästaren Broder Sol att avslöja orderns existens för att ge folket hopp om att dessa väsen kan besegras. 

Även om orden inte är hemlig idag, så är det många av ordensmedlemmarna som ändå håller sitt medlemskap hemligt för sina närmaste. Detta för att skydda sina familjer från att sökas upp och korrumperas i syfte att komma år medlemmen och orden. 

Enligt en gammal tradition kallar medlemmarna varandra för broder eller syster, följt av ett taget namn, ofta ett djur eller om medlemmen är riddarslagen, broder eller syster riddare. 

Det är okänt hur många medlemmar orden har men det sägs att det ska finnas mellan femtio och hundra riddare i orden. Riddarna färdas oftast med tre till sex bröder och systrar när de söker efter immateriums väsen. Ordens tempel är hemliga och få vet vart de finns, det mest kända är det östra templet.

Orden tar emot både män och kvinnor, frälse samt ofrälseNär det gäller frälset, anses ordens arbete så extremt farligt att det är uteslutande riddare utan utsikter att ärva och som kan avstå att gifta sig som rekryteras.  Orden uppmuntrar inte sina medlemmar att skaffa barn, därför att ansvar för barn inte anses lämpligt med döden som ständig följeslagare. 

Många icke riddarslagna bröder och systrar har valt att tjäna i utbyte mot att slippa straff för brott de begått (oftast dödsstraff). Tjänsten är då livslång. 

För att söka till orden utan att ha blivit kontaktad, måste man hitta en riddare i orden som kan gå i god för en. I andra fall söker orden upp unga riddare som de tror skulle klara påfrestningarna i tjänsten.

Ordensmedlemmarna är mycket skickliga i vapenkonst och har verktyg och förmågor som gör att de kan närma sig immateriums väsen när andra inte kan. 

Orden står under Neniyes beskydd.