Hertigens av Swartöö hov

Hovmarskalk: Herr Theoderik Törnebårdh
Den finaste hovpositionen utanför kammaren, styr över hela hertigens hushåll, styr över bordsplaceringar och audienser.

Kammarherre: Herr Agrippa Falkenbrandt och herr Merovek Thörnebårdh
Den finaste hovpositionen i kammaren, håller i hertigens morgonmöte samt styr över privata audienser.

Hovherrar/junkrar: Herr Crispin Falkenbrandt, Herr Dag Silfvertross, herr Lambert Nordenswäärdh, herr Balthazar Hägerstrååle, herr Honorius Lejonkloo

Hovpredikant : Vakant

Hovmagiker: Mäster Clemens

Övriga: Herr Hortensius Isensköldh-Swartöö, hertigens son, herr Rubus Isensköldh-Swartöö, hertigens son

Hertiginnans av Swartöö hov

Hovmästarinna: Fru Claudia Sparvhierta

Den finaste hovpositionen utanför kammaren, styr över bordsplaceringar och audienser.

Kammarfru: Fru Julietta Gyllenfors
Den finaste hovpositionen i kammaren, håller i hertiginnans morgonmöte.

Kammarfröknar, hovdamer och hovfröknar: Fru Genoevefva Isensköldh-Swartöö, hertigens syster, Fru Adelaide Vrååk, änkefru Aurelia Gyllenfors, änkefru Theonella Törnebårdh, fröken Aurora Vit, fröken Alexandra Glada, fröken Alanna Vrååk

Hovpredikant: Moder Hermione, nannaprästinna

Övriga: Herr Bernard Drakenflycht (hertiginnans av Swartöö bror), fru Lucretzia Gedda, änkefru Isadora Oxenhierta (kammarfru till hertigens syster), fru Sigrid Mareld (sällskapsdam/kammarfru till Julietta Gyllenfors)

Hertigens inre råd – ”kabinettet”

Marsk/militär rådgivare:    Herr Carolus Antonius Höökflycht

Amiral: Herr Otto Mareld

Skattmästare/räkenskapsmästare: herr Crispin Falkenbrandt

Adjutant: Fru Theonella Thörnebårdh

Hovmagiker:       Mäster Clemens

Rådgivare i diplomatiska frågor: Herr Marius Öhrnswäärdh

Hovpredikant: Vakant

Övriga rådgivare efter hertigens behag:

Hertigdömet Swartöös stora råd

Det stora rådet sammanträder endast när hertigen kallar. Som nu, när alla är samlade på Kvarntorp. Där dryftar man allehanda frågor som politiska strömningar, vasallernas åtaganden, fejder mellan vasaller, olika viktiga händelser i förläningarna etc. Alla direkta vasaller till hertigen ingår i det stora rådet.

Grevar

Herr Lucius Gyllenfors, greve av Broborg, herr Carolus Antonius Höökflycht, greve av Tornevik, herr Balthazar Hägerstråle, greve av Källeporten, herr Theoderik Thörnebårdh, greve av Strande Hus och Ängssala

Baroner

Herr Absalon Vrååk, baron av Dimmeborg, herr Picus Kråkbielke, baron av Underberga, herr Roderik Gedda, baron av Forsa hus, herr Dag Silfwertross, baron av Elgefjord och Trossvik, herr Crispin Falkenbrandt, baron av Rosenberga, herr Amalger Mareld, baron av Älvsborgen, herr Merovech Mareld, baron av Björkvik, baron Lambert Nordenswäärdh (men endast herreskap under hertigen, baron under herr Hortensius), baron Merovek Thörnebårdh

Herrar/damer/riddare

Herr Marius Öhrnswäärdh, herre till Kungsvadet och Svartskär (hertigens), Fru Drusilla Kråkbielke, dam till Storedet, Herr Honorius Lejonkloo

Hertigens söner

Unge herr Hortensius Isensköldh-Swartö, greve av Lärköö och Unge herr Robus Isensköldh-Swartöö, markgreve av Klarsjö hus