Hertigens av Swartöö hov

Hovmarskalk:
Den finaste hovpositionen utanför kammaren, styr över hela hertigens hushåll, styr över bordsplaceringar och audienser.

Kammarherre:
Den finaste hovpositionen i kammaren, håller i hertigens morgonmöte samt styr över privata audienser.

Hovherrar/junkrar:

Hovpredikant :

Hovmagiker:

Övriga gäster:

Hertiginnans av Swartöö hov

Första kammarfru:
Den finaste hovpositionen i kammaren, håller i hertiginnans morgonmöte.

Kammarfröknar, hovdamer och hovfröknar:

Hovpredikant:

Övriga gäster:

Hertigens råd

Militär rådgivare:    

Skattmästare/räkenskapsmästare:

Hovmagiker:       

Övriga rådgivare efter hertigens behag: