KUNGENS AV NORDEPORT RIKSRÅD

Kungen får enligt lag inte låta en plats i riksrådet vara vakant under en längre tid. 

  1. Riksdrotsen: leder riksrådet. Ansvarig för lagstiftning och rättsväsendet
  2. Rikskanslern: ansvarig för det kungliga kansliet, utrikespolitiken och innehar det kungliga sigillet
  3. Riksmarsken: ansvarar för den kungliga militären, överbefälhavare för trupperna
  4. Riksamiralen: ansvarar för den kungliga flottan och hamnarna
  5. Riksskattmästaren: ansvarar för kungarikets ekonomi, räkenskaper och beskattning
  6. Riksskattmästare för Treklyft
  7. Hövitsman för Treklyft
  8. Ärkemagiker: ansvarar för det magiska försvaret i slottet samt den magi som kungen vill utföra
  9. En präst eller prästinna från den kult som kungen utsett till den främsta
  10. Rådgivare som kungen vill utöka rådet med

Nuvarande rådsmedlemmar – Lothar den fromme har för några år sedan upplöst hela sitt råd och i stället för frälsepersoner valt att ha präster och prästinnor. Magiker är uteslutna, så det finns inte längre någon ärkemagiker. Inte heller någon representation för Treklyft. Detta är naturligtvis en missräkning för frälset som inte längre innehar dessa lukrativa ämbeten. Inflytandet över kungen har minskat drastiskt. 

Rikskanslern: Normonpräst, Fader Frankius                                          

Riksdrotsen: Neniyeprästinna, Moder Ottilia Winter                                            

Riksmarsken: Normonpräst, fader Maurice Cederstråle                                    

Riksamiralen: Uhnamanpräst, Fader Gunthram            

Riksskattmästaren: Estelonprästinna, moder Galatea

Rådgivare: tidigare Primula Hägerstråle, Stjärnorden (innan Stjärnorden upplöstes)

De frälsepersoner som satt i rådet år 297 till 321, innan de byttes mot prästerskap

Rikskansler: Herr Amalaric Falkenbrandt, hertig av Östanå

Riksdrots:   Herr Catullus Drakenskiöldh, hertig av Ekholma

Riksmarsk: Herr Arild Isensköldh, hertig av Swartöö

Riksskattmästare: Fru Clothilda Blåhöök, grevinna i egen rätt av Aftonmyra

Hovkaplan: Fader Frankius, normonpräst

Hovmagiker: Lossel