Människorna delar världen med flera andra raser, de vanligaste beskrivs här.