Det människorna vet om de underjordiska alverna är att de är fullständigt livsfarliga, att man aldrig kan lita på dem och att de dyrkar Eniones dotter Lolth, spindelgudinnan. 

Ju mindre samröre, desto bättre.