Kvarntorps herrgård ligger vackert vid Klarälven i närheten av Forshaga. Den består av en mangårdsbyggnad, tre mindre flyglar samt ett gammalt magasin där bland annat in-lajvvärdshuset kommer att husera. 

Strax intill magasinet finns en stor äng där paviljonger kommer att slås upp för att skapa ett läger. 

Vid Klarälven finns en badplats med sandbotten.

Parken bakom herrgården samt skogarna runt om är tillgängliga för spel. 

Herrgårdens ägare kommer att finnas på plats under hela lajvet och undrar ni något kan ni vända er till dem på mobiltelefonen, 0704962743.  Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite! Patron heter Öjvind Tunsbrunn. Patronessan heter Kerstin Börsholm.

Thérèse med familj samt Jessica kommer att vara på plats från söndagen före lajvet. 

Rundeln framför herrgården

Patron kommer att bli mycket ilsken om vi genar gräsrundeln i mitten av grusplanen. Vi är så många att det fort blir en stig tvärs över, som sedan inte växer igen på hela sommaren. 

GÅ RUNT! 

Boende

Boende sker i egen medtagen paviljong eller dylikt. 

Det finns ett fåtal rum i herrgårdens flyglar som man kan boka in sig i. Bokning av dessa sker på www.booking.com. För närvarande går det inte att boka boende för 2022, från januari 2022 kommer det vara möjligt.

Flyglarna är off-lajv så där förekommer inget spel.

Bad och toalett

Om man bor i paviljong, badar man i Klarälven som har sandbotten. Det finns en liten iordningställd badplats 5 minuters gångväg från lajvområdet.

Toalett finns i östra flygeln. Det finns i nödfall också en toalett på nedre botten i västra flygeln som kan användas dagtid. Den ligger i anslutning till sovrummen så kvällstid stör det dem som försöker sova.

Observera att endast de som är inkvarterade på herrgården eller i flyglarna kan använda sig av duscharna, annars brakar avloppssystemet ihop.

Dricksvatten och disk

En vattenslang med vatten avsett både för att dricka och diska i, kommer att dras fram till paviljonglägret. Där slangen tar slut får man hämta vatten i hink eller dunk och bära den till sin paviljong. 

En diskstation med kallvatten ordnas av arrangörerna vid samma plats. 

Vattnet kommer från kommunens vattenverk.

Eld

Vid eldningsförbud i Sverige råder eldningsförbud även i Nordeport.

Om du vill ha en eldgrop till ditt läger, meddela Jessica Jansson innan lajvet så ordnar vi med det. En eld måste bevakas tills den brunnit ut.

Ved medtages eller köps av Kvarntorps herrgård på plats. Kontakta Öjvind Tunsbrunn på tel nr 0704-962743 om veden.

Levande ljus

De gamla byggnaderna vi spelar runt och i är oerhört eldfängda. Därför får endast blockljus i stängda lyktor användas inne i magasinet. Inga värmeljus är tillåtna!

Det finns brandsläckare utplacerade i magasinet. Vi kommer att visa var dessa står på informationsmötet innan lajvet.

Släck alltid ljusen när du går ut ur din paviljong!

Rökning

På Kvarntorps herrgård tillåts rökning endast på därför avsedd plats på parkeringen. Respektera detta. Det gäller för alla gäster. Detta för att undvika brand och allergianfall.

Nötter

Alla sorters nötter och jord- och cashewnötter är förbjudna på området.

Sopor

Soptunnor med svarta sopsäckar kommer att ställas ut för paviljonglägret. I magasinet finns det soppåsar/säckar på mellanvåningen i det lilla rummet i riddarsalen.

Sopor kan också kastas i soptunnorna vid östra flygeln.

Tag med tomflaskor och petflaskor hem.

Förnödenheter

Om du behöver handla finns det två mataffärer i Forshaga, ett par kilometer från lajvområdet. Där finns också Systembolaget och apotek samt en hel del andra affärer. 

En smart lösning på lunchen som vi prövat, är att beställa smörgåstårta eller kallskuret från mataffärernas delikatessdisk och sedan låta någon i följet hämta upp detta. Mycket smakligt!

Djur

Hundar får inte medtagas på lajvet. 

På området finns får.