Efter lajvet – Informationsutbyte

Efter varje lajv kommer en offentlig rapport om vad som hände under lajvet. Informationen kan vara vinklad, kontrollera vem in-lajvskribenten är. Det är ett måste att läsa den till nästa lajv. Rapporten skrivs av arrangörerna.

Om du vill att det din roll har gjort under lajvet ska få konsekvenser för den fortsatta berättelsen, måste arrangörerna få en rapport från dig. PUNKTA ned det som är viktigt för din roll att få feedback på och sådant som du tror får betydelse för andra roller. 

Arrangörerna kommer att lägga ihop din och andras rapporter och till nästa lajv får spelarna på ett eller annat sätt reda på vad som blev utfallet av handlingarna. Antingen som en intriguppdatering eller via brev in-lajv eller i scenariobeskrivningen. 

Mellanspel

Förutom rapporten, tillåter vi en (1) AKTION per roll som ett mellanspel. Det sker mellan sommarlajvet och bankettlajvet och mellan bankettlajvet och sommarlajvet, alltså en gång på hösten och en gång på våren.

Dessa drag är sådana handlingar som era roller inte kan göra på plats in-lajv. 

Till exempel förflytta sig själv i världen för att besöka någons gods eller ett tempel, söka information eller förflytta sina eventuella väpnade styrkor.

Denna aktion ska meddelas samtidigt som rapporten från lajvet lämnas in. Om du inte meddelar någon aktion, kommer vi att utgå ifrån att du fortsätter ”som vanligt”. 

Ibland kan du få en förfrågan om du vill ändra på något på grund av olika omständigheter. Då kommer arrangörerna att diskutera med dig om vad du gör i stället.