I den kända världen på lajvet Malcontenta, finns fem stånd. Frälset/adeln har fått en egen meny där du kan läsa mer om det ståndet. De andra fyra är följande:

PRÄSTER OCH PRÄSTINNOR

Präster/prästinnor är mycket högaktade. De har en direkt länk till gudarna. Beroende på vilken gud/gudinna de tjänar har det olika regler att förhålla sig till. Mer om det kan du läsa under religion. 

Präster och prästinnor är heligt märkta för gudarna redan från barnsben. 

De flesta präster/prästinnor bor i byggnader i anslutning till sina tempel eller hos någon av frälset som särskilt främjar den guden som de är märkta för.

Präster/prästinnor har sin försörjning från templet eller frälset. De äger inte själva jord eller fastigheter, bara visst lösöre. Donationer går till templet. 

Det är Neniyeprästinnor som sköter den högre utbildningen. Antingen i internatskolor eller hemma hos frälsepersoner.

Präster och prästinnor gifter sig inte. En del måste till och med leva i celibat. Detta för att de förväntas ägna sig helt och hållet åt sin gud och inte låta någon jordisk kärlek konkurrera med guden.

En präst tilltalas broder och en prästinna syster. En överstepräst/prästinna tilltalas ers eminens.

MAGIKER

Magiker är ett stånd som ses på med viss misstänksamhet av de andra stånden. De är mycket mäktiga och därmed farliga. Samtidigt är det väldigt bra att ha en magiker till hands. 

En magiker märks av gudarna för magi redan när han/hon är liten. För att undvika tråkiga olyckor, bör barnet snarast möjligt sättas i lära hos en magiker. En ”vildmagiker” som inte har kontroll över sin magiska kraft är oerhört farlig för sig själv och andra. 

På kejsardömets tid, fanns det flera stora magiskolor i Nova Celestina. Dessa förstördes i samband med Celestinus’ nedstigande och mycken kunskap och artefakter försvann. 

Ingen, utanför magikernas stånd, vet riktigt hur priset för magi betalas, men alla vet att det kostar både mynt, tjänster och någonting annat som tas från en själv. En icke-magiker som förlitar sig för mycket på magi, tenderar att efter en tid bli försvagad kroppsligt. Efter stora magiska ritualer kan till och med en magiker läggas till sängs med feber.

Magin har, av någon anledning, blivit mer opålitlig efter Uppstigandet. Därför tar man bara till magi när man inte ser någon annan utväg. Magiker är lite försiktiga med att använda sina krafter.

Magiker får enligt lag inte gifta sig, skaffa barn eller äga jord.

Magiker tilltalas med mäster/mästarinna och förnamnet.

BORGARE

Borgare bor i städerna och livnär sig på handel eller hantverk. De kan vara mycket rika. 

En frälseperson kan gifta sig med en borgare, men borgaren får i allmänhet mycket svårt att komma in i sällskapslivet. Enda anledning för detta gifte är rikedomar.

En borgare tilltalas med efternamnet eller om han/hon är mäster/mästarinna med den titeln.

Det är få borgare på lajvet Malcontenta och de är i förekommande fall mycket rika eller har någon sorts arbete/kunskap som gör dem mäktiga.

BÖNDER

Bönderna är jordens salt. De äger sin egen jord (skattejord) eller brukar någon annans som arrende (frälse-, tempel- eller kronojord). Utan bönder ingen mat på bordet. 

Frälset har inte så mycket kontakt med bönderna, den sköter frälsets fogdar.

En bonde kan mycket väl vara rikare än en riddare, men en riddare skulle ändå aldrig gifta sig med en bondes dotter och vice versa. Det sociala avståndet är alltför stort. 

På Malcontenta spelas inte bönder.