Hertigen kallar sina vasaller till hov två gånger om året. De förväntas göra honom sin uppvaktning och delta i rådslag. 

Alla hertigens direkta vasaller har rätt att delta i hertigens råd. 

TVISTER MELLAN FRÄLSEPERSONER

Hertigen av Swartöö har rätt att döma i sina förläningar och över sina vasaller. 

Om frälsepersoner har en tvist kan de vända sig till hertigen för att få hjälp att lösa den. I det fallet kontrahenterna inte kan komma överens kan hertigen presentera en lösning som de får rätta sig efter.

För att framföra sitt ärende måste man först få en privat audiens med hertigen. Hovmarskalken är den som har hand om hertigens dagliga agenda och han bestämmer när det är lämpligt och meddelar när det är dags att infinna sig hos hertigen. 

Ju fler som talat för ens sak hos hertigen innan man får sin privata audiens, desto bättre är det.