Syfte: Verka för det kejserliga riket Novions bevarande.

Nu är kejsardömet Novion splittrat i tre delar, med en konsul som styr varje del. Frågan är om orden verkar för att Novion skall bli ett sammanhållet rike under en kejsare igen? Finns den ens kvar?

Orden har alltid varit hemlig och tills för trehundra år sedan, var det ingen utanför den som kände till dess existens. 

Orden står under gudinnan Eniones beskydd.