Den adliga ätten, familjen, släkten

För en adlig person är ätten (huset, släkten) viktigare än individen. En person kan dö när som helst, så det viktigaste är att arbeta för ättens ära, makt, framtid och fortlevnad. Ätten representerar en stor trygghet, därför att varje medlem i ätten är skyldig att bistå och hjälpa alla andra i ätten. Det hindrar dock inte från att ätter i sig kan slitas sönder av strider om makt, jord och ära. Men gentemot andra ätter håller man vanligen varandra om ryggen.

Du kan alltså förvänta dig hjälp från de som ingår i din ätt, även om de inte tycker om dig som person. Ju närmare släkt, desto mer kan du begära. Föräldrar, syskon och barn bör sluta upp bakom dig i en nödsituation. Även ingift släkt är bundsförvanter. Att inte ge stöd slår tillbaka på den personen som mindre hedervärt och hans/hennes status sjunker. Som ett minimum utlöser det lojalitetskonflikter.

Det är alltså MYCKET VIKTIGT att hålla reda på vilka som är dina släktingar. Läs din ättetavla och gå till botten med vilka relationer du har. Det kan också finnas möjligheter till arv som har missats och som måste hävdas.

Självklart kan du bara förvänta dig stöd om det du begär skulle kunna leda till att ättens status stiger eller upprätthålls, inte sjunker. 

Giftermål och allianser mellan adliga ätter är av mycket stor betydelse. I första hand är det status som spelar roll, inte kärlek. Föräldrar och ätternas överhuvuden förhandlar fram äktenskapen. Alla ätter strävar efter att höja sin status genom fördelaktiga äktenskap. Andra viktiga faktorer kan vara att skapa nätverk av allianser. 

Ju äldre en ätt är desto mer status har den. Det kallas för ättens anor. En grevlig ätt som har innehaft sin förläning och vapensköld i flera hundra år kan således ha högre status än en hertig som just fått sin titel. Den nyblivne hertigen har dock kanske mer makt och inflytande. 

Fostran i annat hus

Det är mycket vanligt att man runt sju års ålder skickas till en annan ätt för att uppfostras. Detta görs för att barnet ska få fler kontakter och kunna knyta vänskapsband. De barn som uppfostras tillsammans får nära relationer på gott och ont. I vissa hus finns det barn från många olika håll. Ju rikare du är, desto fler kan du ta emot. Barnen påverkas naturligtvis av vilket hushåll de befinner sig i. Ett fostersyskon eller fosterföräldrar kan vara mer värda och villigare hålla en om ryggen än någon av samma kött och blod. 

Icke-spelad släkt och andra icke-spelade kontakter

Du kan skriva brev till olika släktingar, vänner och andra via arrangörerna. Om till exempel släktingarna har höga positioner hos kungen eller på andra sätt har goda kontakter, kan det hända att du får hjälp av dessa in-lajv. Det kan ske genom att de gör påtryckningar hos någon, ger dig information eller skickar något annat som du behöver.