Bakgrund till konflikten

Orsaken till kriget var konflikten mellan kungariket Silva och de omkringliggande rikena. Av och till sedan Silvas grundande pågick krigshandlingar. Både Novion Borealis och Novion Campania betraktade det som ett inbördeskrig, eftersom de inte erkände Silva som ett eget kungarike. Om det var krig eller fred var beroende av om konsulerna i Novion Borealis och Novion Campania för tillfället var starka eller svaga. En stark konsul hade tid och kraft att gå i krig, medan en svag hade nog med att befästa sin makt gentemot sina vasaller. 

(Konsulerna fungerar i princip som kungar men vill inte kalla sig detta då de officiellt bara förvaltar kejsardömet i väntan på den äkta kejsarens återkomst. Enligt legenden bortfördes för trehundra år sedan, den rättmätige arvingen till Novion, lille Celestinus Celestinii, av en örn från Normon för att uppfostras och prövas av gudarna i deras egen dimension.)

Under 280-talet var konsulens makt i Novion Borealis på uppåtgående. Flera viktiga allianser hade slutits. Nordeports prins Lothar, förmäldes med Novion Borealis’ konsuls dotter Faustina Celestinii och konsulns av Novion Campania dotter, gifte sig med Novion Borealis’ konsuls yngre bror.  Detta ledde till en upptrappning av konflikten med Silva.

År 290 sände konsuln av Novion Borealis sin yngre bror till Silva med en deklaration med ett krav på underkastelse. Kungen av Silva skulle svära vasalled till Novion Borealis. Då kungen av Silva som svar lät kasta ut sändebudet, ett huvud kortare, var kriget ett faktum. 

Inledande skede

Novion Borealis och Novion Campania angrep Silva från två håll. Novion Borealis belägrade Pärontuna i baroniet Päronsäter i hertigdömet Sommardal och Novion Campania belägrade staden Mycklinge i hertigdömet Fagerdal. Nordeport tågade norrifrån in i Silva och mötte en mindre här i Silverfallet och belägrade staden med samma namn. 

Silva, som hade ingått en allians med Vindmark, samlade sin här i Holmsta och inväntade sina allierade som kom över havet 

I början av år 296 erövrade Vindmark borgen Vidablick strax öster om Novion Campanias gräns. Hertigen av Swartöö med sina vasaller belägrade på kungens order Vidablick för att återta borgen. Vindmarks trupper gav upp i november samma år.

Skiftande allianser

Namnet “Förvirringens krig” har flera orsaker. En av orsakerna är de skiftande allianserna. Inget kungarike slutade kriget på samma sida som de hade börjat. 

Pesten som bröt ut år 297, till följd av att kungen av Silva hyrt in legoknektar från Lejonmark som förde med sig den dödliga smittan, bringade sorg till nästan varje ättehus. Kungen och kronprinsen av Nordeport dog och den yngre prinsen Lothar fann sig plötsligt vara kung. Konsulerna i Novion Borealis och Novion Campania, liksom kungen av Vindmark och kungen av Silva, strök också med i pesten. 

De nya kungarna ingick nu andra allianser än de som varit från början. Konsulen, Vitus Reencrona i Novion Campania, ingick en allians med Borshamn, genom ett fördelaktigt äktenskap med Lovisa Cederstråle, vilket retade upp Novion Borealis, som ständigt gör anspråk på Borshamn. Som svar på fientligheten började konsulen av Novion Campania att förhandla om fred med Silvas nye kung, Hector II Glada. Silvas kung, som var villig till eftergifter, lovade bort landområden i Vindmark till Novion Campania. Som svar därpå lämnade Vindmark alliansen med Silva och började förhandla med Novion Borealis. Dessa förhandlingar kröntes med framgång då konsuln av Novion Borealis, Clemens V av huset Celestini, gifte sig med prinsessan Andromeda Gyllenfana av Vindmark år 300. Plötsligt hade spelplanen ändrats och Novion Borealis var allierat med Vindmark, och Silva med Novion Campania och Borshamn. Novion Campanias här fortsätter in i Vindmark och möter en stor här i Slätte hus. 

Rosens stad (Silvas huvudstad) plundras och ödeläggs

Nordeport försöker att dra sig ur kriget, och inleder förhandlingar med Silva, år 303 – 305. 

År 306 härjas den södra landsändan i Nordeport av legoknektar från Lejonmark. De hade hyrts in av kungen av Silva och inte fått sin sold betald. Hertigen av Swartöö, Victorius Isensköldh-Swartöö, rustar på kungens av Nordeport begäran en ny här. Han möter och besegrar legotrupperna i Apriliahus. Därefter kastar sig Nordeport återigen in i kriget. 

År 308 undsätter Nordeports här, under ledning av hertigen Victorius Isensköldh-Swartöö, den armé från Novion Borealis som belägrar Rosens stad. Staden faller men kungen flyr. Novion Borealis och Nordeport träter om vem som ska besätta och plundra staden. Stor oreda utbryter och staden plundras hårt och brutalt. Situationen urartar och en strid uppstår på stadens gator mellan Nordeport och Novion Borealis. Därefter inleder Nordeport förhandlingar med Borshamn, som mot löfte om subsidier anfaller Novion Borealis från väster och belägrar staden Ormboda, en bit in från södra kusten.

Situationen lugnar ner sig år 310 då pesten återigen härjar svårt. Nordeport och Novion Borealis förnyar sin allians och den mellan Nordeport och Borshamn bryts.

Det stora slaget vid Uggelsta år 312

Novion Borealis och Nordeport tågar österut mot Novion Campania. Tillsammans med hären från Vindmark, möter de Novion Campanias och resterna av Silvas här vid Uggelsta, i ett stort slag med många stupade. Vem som segrat är oklart, förlusterna på båda sidor är omfattande. Men Nordeport och Novion Borealis utropar sig till segrare eftersom de tagit många adelsmän från fiendesidan till fånga. 

Förhandlingar inleds men avbryts inom kort då det framgår att ingen sida är beredd till eftergifter. 

År 313, De fem slagens år

Året inleds med att Nordeport omedelbart efter islossningen i slutet på mars skickar sin flotta och en här för att undsätta staden Ormsboda som fortfarande belägras av Borshamns armé, Nordeports forna allierade. Borshamn blir slaget. Nordeport förföljer till sjöss den slagna hären till Borshamn och belägrar och vinner staden Sillköping i baroniet Silverklint. När staden Sillköping har fallit till Nordeport, kallar kungen hem hären och sänder den åter mot Silva. Där har just Novion Borealis lidit ett stort nederlag mot en bondehär som överrumplat Novion Borealis här i skogarna vid Ekhaga. Tillsammans driver Nordeports och Novion Borealis’ härar bönderna på flykten och återtar ruinerna av Rosens stad.

Vindmark, som sökt understöd av alverna, möter Novion Campanias armé som nu formellt allierat sig med Lejonmark. Vindmark segrar och driver ut fienderna och återtar de städer som besatts av Novion Campania. 

Kungen av Silva lyckas samla ihop resterna av sin armé och tar Novion Borealis i ryggen som överrumplas och förlorar slaget vid Bredebro strax nordöst om Ekhaga, eftersom Nordeports här inte hinner vända i tid för att hinna fram till slagfältet. 

I november möts slutligen alla härerna vid Lille. På ena Sidan Nordeport, Novion Borealis och Vindmark. På andra sidan Silva, Novion Campania och Lejonmark. Slaget avgörs av att hertigen Victorius Isensköldh-Swartöö av Swartöö har fått med sig alverna, som trots den gamla fiendeskapen mellan Celestinii ätt och Estellons regenter ställer sig på samma sida som Novion Borealis, men endast efter att ha blivit påminda om deras allians med Nordeports kung. Kungen av Silva dör i slaget vid Lille och efterlämnar en minderårig son. 

Krigets slutskede

År 314 sluter Vindmark fred med Novion Campania. Novion Campania bryter med Silva och tågar in i Silva från öster. Nordeport som på hemmafronten hamnar i inbördeskrig, skickar inga förstärkningar till hären i Silva som blir slagen av Silva i allians med Borshamn. Borshamn ingår allians med Dyneslätt och återtar alla städer som Nordeport har belägrat.  Novion Borealis som hade räknat med understöd av trupperna från Nordeport blir slaget av Silva och drivs ut ur Rosens stad. Kort därefter ingår Novion Borealis och Novion Campania en ny allians och möter och blir besegrade av Silvas, Dyneslätts och Borshamns härar när dessa tågat in i Novion Borealis. 

År 315 belägras flera städer i östra delarna av Novion Borealis. 

År 316 har inbördeskriget i Nordeport avslutats och kungen skickar hären till Novion Borealis. Alla sidor i kriget är utmattade och förhandlingar inleds. Den här gången nås framgång. 

Freden som inte gör någon nöjd

Fredsförhandlingar inleds år 316 och avslutas i början av år 317. Ingen sida kan egentligen kallas vinnare. Nordeport får Silverfallet som en tid tillhört Silva. Novion Borealis och Silva kommer överens om en gräns utmed floden efter att grevskapen Högfäste och Svartarbo avträtts till Novion Borealis. Dessa hade Silva i ett annat fredsslut för ungefär hundra år sedan tillskansat sig från Novion Borealis. I öster flyttas gränsen mellan Silva och Novion Campania till Österäng och Silva vinner lite landområden. Silva erkänns som ett självständigt rike och Novion Borealis och Novion Campania avstår alla anspråk på överhöghet. Vindmark som härjats svårt, avträder inget landområde. 

Freden förhandlas för Nordeports räkning bland annat av herr Bernard Drakenskiöldh.

Förvirringens krig i punktform (pågår åren 290 till 317)

Anledning till kriget: Novion Borealis och Novion Campania har aldrig erkänt kungariket Silva. Båda menar att de har rätt till de gamla förläningar som bildar Silva och att kungen av Silva bör underkasta sig dem.

ÅrHändelse
290Novion Borealis och Novion Campania förklarar Silva krig, efter att Silva huggit huvudet av Novion Borealis sändebud.
291Novion Borealis, Novion Campania och Nordeport anfaller Silva. Silva och Vindmark är allierade.
296Belägringen av Vidablick i Novion Campania, intaget av Vindmark. Hertigen Victorius Isensköldh-Swartöö för befälet över belägringen. Många av hans vasaller är med honom.
297Silva hyr in legoknektar från Lejonmark. Dessa medför en pestsmitta som drabbar alla riken hårt. Kungen av Nordeport, tronarvingen, konsulerna i Novion Borealis och Novion Campania, liksom kungen av Vindmark och kungen av Silva dör. 

Deras efterträdare (bland annat Lothar II Isenköldh i Nordeport) ingår nu nya allianser.

Novion Campanias konsul gifter sig med prinsessan av Borshamn, Lovisa Cederstråle. Novion Borealis lämnar alliansen med Novion Campania.

Silva lovar bort landområden i Vindmark till konsulen av Novion Campania. 
300Vindmark ingår allians med Novion Borealis.
303 – 305Nordeport försöker dra sig ur kriget och förhandlar med Silva.
306Legoknektar från Lejonmark härjar södra Nordeport. Hertigen av Swartöö, herr Victorius, befalls av kungen att driva ut dem. Alla tillgängliga vasaller under Swartöö följer sin hertig till Apriliahus i södra Broborg där de driver legoknektarna på flykten.

Kungen av Nordeport slutar förhandla med Silva.
308Under ledning av hertigen av Swartöö, herr Victorius Isensköldh-Swartöö, undsätter Nordeports här Novion Borealis här, som belägrar Rosens stad i Silva. Staden faller. Strider uppstår mellan de allierade härarna om vem som har rätt till plundringen. Nordeport lämnar alliansen med Novion Borealis.
309Nordeport förhandlar med Borshamn, som anfaller Novion Borealis från väster. 
310Pesten härjar svårt. Nordeport bryter sin allians med Borshamn och ingår en ny med Novion Borealis.
312Det stora slaget vid Uggelsta. Novion Borealis och Nordeports härar möter Novion Campanias och resterna av Silvas här. Många stupade på båda sidor. Nordeport och Novion Borealis utropar sig till segrare. Förhandlingar inleds men avbryts.
313De fem slagens år.

1. Ormsboda i Novion Borealis. Nordeport mot Borshamn. 

2. Silva. Bondearmé orsakar stort nederlag för Novion Borealis här i skogarna vid Ekhaga. Nordeport undsätter och till slut drivs bönderna på flykten. Rosens stad ännu en gång i Novion Borealis och Nordeports händer.

3. Vindmarks här och styrkor från alverna, möter Novion Camapanias och Lejonmarks härar. De vinner och återtar allt som Novion Camapnia intagit.

4. Kungen av Silva angriper Novion Borealis vid Bredebro. Novion Borealis förlorar. 

5. I november möts alla härar vid Lille. Novion Borealis, Nordeport, Vindmark på ena sidan, Silva, Novion Campania och Lejonmark på andra sidan. Kungen av Silva dör i slaget och efterlämnar minderårig son.
314Novion Campania bryter med Silva och sluter fred med Vindmark och ingår ny allians med Novion Borealis. Silva ingår allians med Borshamn. Borshamn ingår allians med Dyneslätt.

I Nordeport inbördeskrig och ingen trupp skickas till Novion Borealis här i Rosens stad. Silva återtar sin Rosens stad. Silvas här in i Novion Borealis men blir besegrade av Novion Borealis’ och Novion Campanias styrkor. 
315Flera borgar och städer i Novion Borealis belägras av Silva med allierade. 
316Fredsförhandlingar inleds efter att Nordeport skickat trupp till Novion Borealis. 
317Freden sluts. Ingen har vunnit och ingen är riktigt nöjd med fredsslutet.