Malcontenta är en lajvkampanj där rollerna tillsätts i samarbete med arrangörerna och skrivs av våra intrigskrivare. 

Sommarlajvet år 2022 är nu fullt, förutom de roller du hittar under fliken Roller. Dessa söker vi fortfarande och om just du vill spela en av dem, kontakta oss via vår mail: arr@malcontenta.se

Anmälan är uppdelad i tre steg. 

Steg 1

Först måste du få en roll i kampanjen:

  • Kontakta arrangörerna via arr@malcontenta.se och berätta lite om dig själv och vad du skulle vilja uppleva på lajvet och om du vill spela frälse, prästerskap eller magiker.
  • Om vi har en roll till dig och du och arrangören är överens om vilken roll du ska spela i kampanjen är nu steg ett klart.

Steg 2

Därefter kan du som steg två anmäla dig till kommande lajv i formuläret nedan. Det går bra att anmäla sig från och med nu, så har vi längre tid på oss att skriva intrigerna.

Deltagaravgiften till CANTUS ASTRAE är 1300 kr och betalas senast den 31:a januari 2022.  Om du vill spela någon av de roller som du hittar under fliken Roller, kan du fortfarande anmäla dig.

Steg 3

Betala deltagaravgiften till konto i Handelsbanken med clearingnr: 6516 och kontonr: 791233642. Märk inbetalningen med ditt namn. 

Deltagaravgiften är helt och hållet ett självkostnadspris. Eventuellt överskott återinvesteras i nästa lajv.

Du är anmäld till lajvet när alla tre punkterna ovan är uppfyllda.

Anmälan är bindande. Om vi måste ställa in lajvet p g a oförutsedda händelser, kommer vi att betala tillbaka så stor del av lajvavgiften som möjligt till alla deltagare.

Genom att fylla i anmälan och skicka in den, godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i enligt med vår GPDR-policy.

GDPR-policy

Vi kommer att spara lajvdeltagarnas personuppgifter i vår deltagarförteckning. Genom att betala in till vårt bankonto kommer också deltagarnas namn att sparas på banken en tid framöver. 

I rollgalleriet kommer deltagarnas namn att skrivas ut för att man ska veta vem som spelar vilken roll. 

Vi kommer att använda oss av web-appen Ensemble för att sätta upp rollgalleriet för Malcontenta. Där förväntas lajvdeltagarna ha ett foto inlagt, samt sitt namn. 

Som deltagare godkänner du ovanstående när du betalar deltagaravgiften till lajvet.