Malcontenta är en lajvkampanj där rollerna tillsätts i samarbete med arrangörerna och skrivs av våra intrigskrivare. 

Anmälan är uppdelad i tre steg. 

Steg 1

Först måste du få en roll i kampanjen:

  • Kontakta arrangörerna via arr@malcontenta.se och berätta lite om dig själv och vad du skulle vilja uppleva på lajvet och om du vill spela frälse, prästerskap eller magiker.
  • Om vi har en roll till dig och du och arrangören är överens om vilken roll du ska spela i kampanjen är nu steg ett klart.

Steg 2

Därefter kan du som steg två anmäla dig till kommande lajv i formuläret nedan.

Steg 3

Betala deltagaravgiften till konto i Handelsbanken med clearingnr: 6516 och kontonr: 791233642. Märk inbetalningen med ditt namn. Välj ÖVERFÖRING, inte betalning.

Deltagaravgiften till Solvendo Aenigma är 1900 kr och betalas senast den 31 mars 2024.

Deltagaravgiften är helt och hållet ett självkostnadspris. Anmälan är bindande och du får inte tillbaka anmälningsavgiften om du ångrar dig.

Genom att fylla i anmälan och skicka in den, godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i enligt med vår GPDR-policy.

Du är anmäld till lajvet när alla tre punkterna ovan är uppfyllda.

GDPR-policy

Vi kommer att spara lajvdeltagarnas personuppgifter i vår deltagarförteckning. Genom att betala in till vårt bankonto kommer också deltagarnas namn att sparas på banken en tid framöver. 

I rollgalleriet kommer deltagarnas namn att skrivas ut för att man ska veta vem som spelar vilken roll. 

Vi kommer att använda oss av web-appen Ensemble för att sätta upp rollgalleriet för Malcontenta. Där förväntas lajvdeltagarna ha ett foto inlagt, samt sitt namn. 

Som deltagare godkänner du ovanstående när du betalar deltagaravgiften till lajvet.