Malcontenta är en lajvkampanj där rollerna tillsätts i samarbete med arrangörerna och skrivs av våra intrigskrivare. 

Anmälan är uppdelad i tre steg. 

Steg 1

Först måste du få en roll i kampanjen:

  • Kontakta arrangörerna via arr@malcontenta.se och berätta lite om dig själv och vad du skulle vilja uppleva på lajvet och om du vill spela frälse, prästerskap eller magiker.
  • Om vi har en roll till dig och du och arrangören är överens om vilken roll du ska spela i kampanjen är nu steg ett klart.

Steg 2

Därefter kan du som steg två anmäla dig till kommande lajv i formuläret nedan.

Steg 3

Betala deltagaravgiften till konto i Handelsbanken med clearingnr: 6516 och kontonr: 791233642. Märk inbetalningen med ditt namn. Välj ÖVERFÖRING, inte betalning.

Deltagaravgiften till x är x kr och betalas senast den x 2024.

Deltagaravgiften är helt och hållet ett självkostnadspris. Eventuellt överskott återinvesteras i nästa lajv. In noctem sini astris är subventionerat av lajvet som var i somras. Anmälan är bindande och du får inte tillbaka anmälningsavgiften om du ångrar dig.

Genom att fylla i anmälan och skicka in den, godkänner du att vi lagrar dina personuppgifter i enligt med vår GPDR-policy.

Du är anmäld till lajvet när alla tre punkterna ovan är uppfyllda.

GDPR-policy

Vi kommer att spara lajvdeltagarnas personuppgifter i vår deltagarförteckning. Genom att betala in till vårt bankonto kommer också deltagarnas namn att sparas på banken en tid framöver. 

I rollgalleriet kommer deltagarnas namn att skrivas ut för att man ska veta vem som spelar vilken roll. 

Vi kommer att använda oss av web-appen Ensemble för att sätta upp rollgalleriet för Malcontenta. Där förväntas lajvdeltagarna ha ett foto inlagt, samt sitt namn. 

Som deltagare godkänner du ovanstående när du betalar deltagaravgiften till lajvet.