Gudarna som utgör luftens element är Normon, Neniye och Nanna. Tillsammans utgör de det östliga horisontalplanet. Gemensamt representerar de våren, gryningen, kommunikation och tanken.

De styrkor som förknippas med luftens element är Regera, Leda och Styra. De svagheter som dom kan leda till är Högfärd, Arrogans och Krig.

Luftens element symboliseras av svärd.

Normon

Kallas också för himlakonungen eller Luftens herre, han representerar härskarordningen, rättvist krig och kunglig makt.

Normons symboler är solen eller guldmasken.

Normons prästerskap klär sig ofta i vita kläder med inslag av blått och guld. Exempel på lämpliga offergåvor är rökelse eller blod.

Neniye

Kallas också för himladrottningen eller Luftens härskarinna, hon representerar den juridiska rättvisan, konsten och den skapade skönheten, vetenskapen, kommunikation och sanningssökande.

Neniyes symboler är en stjärna eller vita fjädrar.

Neniyes prästerskap klär sig ofta i vita kläder med inslag av blått och silver. Exempel på lämpliga offergåvor är rökelse eller speglar.

Nanna

Kallas också för Gryningsdottern, hon representerar den naturliga skönheten, musiken, sången, dansen, ungdomen och hoppet.

Nannas symbol är fjärilar.

Nannas prästerskap klär sig ofta i vita kläder med inslag av rosa, guld och silver. Exempel på lämpliga offergåvor är sånger, danser eller musik.

Aspekter

AspektNormonNeniyeNanna
FörsvararenSköldmön
BevararenKronbärarenDen lärda/lärde
FörgörarenTvillingarnaHimlastenar/SpeglarPrinsen
VäktarenDen ansiktslöseVindarnaEnhörningen
BudbärarenÖrnenDrömmarnaFjärilar