Oavsett anledning, om man önskar tala med en icke spelad släkting, söka information i Neniyes bibliotek eller kontakta någon mellan lajven så kan man alltid skriva brev. 

Det är möjligt att få svar på brev medan sommarlajvet pågår, om adressaten hinner nås och sända något tillbaka under de dagar som lajvet är. 

Kom ihåg att det dessutom finns magi i den här världen. Det kan tänkas att någon som du skrivit brev till har möjlighet att svara dig på andra sätt än med ett vanligt brevsvar.

Spelares roller kan skriva brev till varandra mellan lajven. Skicka då en kopia digitalt till arrangörerna, så att arrangörerna kan inspireras av detaljerna och eventuellt använda dem i den fortsatta intrigen. Kanske kommer ett brev på avvägar?

Exempel 1:  Fru Altaria Ekspjut vill ta reda på mer om det som hände under Tvillingprinsarnas krig för mer än tusen år sedan. Hon har inte lyckats hitta någon dokumentation på sommarlajvet eller fått tag i någon som är duktig på historia. Därför skickar hon ett brev till det berömda biblioteket i de höga bergen långt borta i landet Silva. I brevet står några frågor. På bankettlajvet får Altaria ett brev från en bibliotekarie med svaren och kanske lite mer information, vilket gör att hon lägger ihop två och två och får det till fem. 

Exempel 2: Herr Theseus Gröne behöver få hjälp att övertala sin länsherre att godkänna hans äktenskap med en (för honom) något för högättad dam. Länsherren anser att damen ifråga istället borde gifta sig med en annan man, då det äktenskapet är mer fördelaktigt för länsherren. Herr Theseus erinrar sig att hans svägerska är kusin med länsherrens fru och blev fostrad tillsammans med henne. Han skriver till svägerskan (en NPC) och ber henne skriva till kusinen/frun (som är på lajvet) till länsherren. Herr Theseus får sista dagen på lajvet en inbjudan till länsherrens fru och kan där framföra sina argument för äktenskapet. Han har påpassligt med sig en kostbar brosch som han förärar länsherrens fru som tack för att hon lyssnar. På kvällen kallar länsherren herr Theseus till sig och ber honom sitta bredvid honom vid kvällsmåltiden. Herr Theseus gör nu allt för att få länsherren att ändra åsikt och till slut kan han gå därifrån med tillåtelse att fria till sitt hjärtas dam.

Exempel 3: Prästinnan Josefina har fått en vision från sin gudinna, som hon och de från hennes prästerskap (som är på lajvet), inte för sitt liv kan tolka. De bestämmer sig att söka vägledning från översteprästinnan i huvudtemplet. De skriver ett brev med sina frågor och offrar och ber till sin gudinna. Under natten får Josefina ännu en vision som hjälper till att klargöra den första. 

Ibland händer det att man inte får något svar alls. Det är en intrigtråd i sig. Kanske kom brevet bort eller blev uppsnappat av någon annan? Är mottagaren sjuk eller död? På resa? Är informationen så farlig att man inte vill skriva ned den eller ens låtsas om brevet?