Hem


Välkommen!

Nordeport

(Hemsidan håller på att uppdateras!)

MALCONTENTA

 

VI KOMMER SNART ATT LÄGGA UT SCENARIOT FÖR LAJV 1.

DET HAR GÅTT TREHUNDRA ÅR SEDAN UPPSTIGANDET.

 

Arrangörerna ser fram mot att tillsammans med er, skapa bok nummer två i vår Malcontentaserie. Den nya boken kommer att innehålla tre sommarlajv  år 2021-23, samt två bankettlajv däremellan.

Vi är positiva till att deltagarna arrangerar minilajv mellan lajven, i samarbete med arrangörerna.

Malcontenta är till övervägande största delen ett immersivt lajv.

Alla spelare kommer att få intriger och allt spelarna gör kommer att få konsekvenser. Både där lajvet utspelar sig och på andra ställen i den kända världen.

Du får gärna själv komma med förslag till roll, men intrigskrivarna skriver den. Detta för att på ett bra sätt ge rollen relationer till andra spelare på lajvet.
Spelare får gärna anmäla sig som ett följe. Prata gärna med arrangörerna om det.

Det du som spelare säkert vet är att din bästa vän förmodligen är din värsta fiende, men på ytan ger etiketten och Regeln ett till synes mycket angenämt umgänge.

Din karaktär är troende.

Du bör lägga ner möda på din rekvisita för att göra illusionen fullständig för både dig själv och andra.

Malcontenta kommer att bjuda på överraskningar både för rollen och spelaren. Vi förvarnar inte alltid spelaren om det som kommer att hända rollen eller vilka situationer och val den ställs inför. Precis som i verkliga livet förändras situationen för rollerna av händelser utanför deras kontroll. I världen är långväga kommunikation och hierarkier hinder som gör det svårare att ha kontroll över rollens situation. Då kan rollen/spelaren få göra om sina planer. Vi vill att ni ser detta som utmaningar att vässa ert intellekt och förmåga att intrigera.

Lajvet är till största delen immersivt. Det innebär att du inte ska avslöja alla dina hemligheter för de andra spelarna innan lajvet drar igång, utan spela ut dem under lajven när det känns lämpligt. Gör bara upp scener i förväg när det är absolut nödvändigt, som vid komplicerad magiutövning.

För att få en optimal upplevelse krävs det att spelaren har satt sig in i spelvärlden, samt förstår vad ett feodalsystem innebär.

Våra NPC-karaktärer agerar självständigt utifrån sina motiv, men är påverkbara genom brevväxling och kan till och med dödas om en tillräckligt bra plan presenteras för arrangörerna.

Om det skulle vara så att vi försätter en roll i en situation under pågående lajv som känns obehaglig så skall spelaren naturligtvis inte spela ut situationen. Strunta då i detta och kontakta oss i arrgruppen som alltid finns på plats så finner vi en lösning. Likadant om du känner att du inte riktigt kommer vidare och behöver hjälp på traven.

Det mest väsentliga är att vi deltar för spelglädjen och att ge varandra en fantastisk lajvupplevelse. Ett tätt intrigspel är viktigare än de fysiska umbärandena. Därför kommer det att finnas vissa moderna inslag på lajvområdet, som vi ber er överse med. Vi försöker göra illusionen så fullständig som möjligt.

ALLT material som skapats för Malcontenta är skyddat av upphovsrättslagstiftningen. Till exempel världens utformning, karaktärerna, sagor och legender, kartor och illustrationer samt fotografier. Detta gäller också information som legat på facebookgruppen. 

Hemsidan är under uppdatering. Om du vill ha en inblick i Malcontentavärlden så går det ändå bra att läsa de texter som finns, utan att bli allför förvirrad inför nästa lajv.