Hem


Välkommen!

Nordeport

MALCONTENTA

Vi vill erbjuda er ett kampanjlajv där ett tätt intrigspel är viktigare än de fysiska umbärandena.

Alla spelare kommer att få intriger och allt spelarna gör kommer att få konsekvenser för lajvvärlden, inte bara på platsen där lajvet utspelar sig utan också runt om i kejsardömet Novion. Rollerna skrivs av oss arrangörer i samarbete med lajvdeltagarna. Du får gärna själv komma med förslag till roll men vi skriver den för att kunna fläta in karaktären i lajvet som är mycket intrigtätt. Första lajvet i kampanjen kan vara omtumlande och något rörigt då vi spelar mycket på rollernas inbördes relationer, både status- och släktmässigt. För att få en optimal upplevelse krävs det att spelaren har läst på ordentligt och har ett hum om detta, liksom gudarnas och gudinnornas funktioner.

Du bör lägga ner möda på din rekvisita för att göra illusionen fullständig för både dig själv och andra.

Det du som spelare säkert vet är att din bästa vän förmodligen är din värsta fiende, men på ytan ger etiketten och Regeln ett till synes mycket angenämt umgänge.

För att förstå vad vi har tänkt oss med den här kampanjen så läs det som står under Kejsardömet – Vad all adel bör kunna. Du bör också läsa om feodalsystemet. Det är av största betydelse vem som är länsherre och vasalltagare.

”Detta har hänt” är beskrivningar av vad som hänt på och mellan lajven sedan kampanjen började. Rapporterna är inte alltid objektiva. Då kampanjen startade år 2012 så har ”Detta har hänt” svällt ut och är numera en kortroman i omfång. Därför begär vi inte att en spelare läser allt från början till slut. Det viktigaste är att uppdatera sig på de senaste händelserna. Det vill säga de två senaste lajven och vad som hänt i världen precis innan lajvet du ska delta på.

Gudarna och gudinnorna är i högsta grad närvarande på jorden genom sina präster och prästinnor och sina aspekter. Din lajvupplevelse blir större om du känner till vad de står för och vilka inbördes relationer de har. Din karaktär är troende.

Malcontenta kommer att bjuda på överraskningar både för rollen och spelaren. Vi förvarnar inte alltid spelaren om det som kommer att hända rollen eller vilka situationer och val den ställs inför. Precis som i verkliga livet förändras situationen för rollerna av händelser utanför deras kontroll. I världen är långväga kommunikation och hierarkier hinder som gör det svårare att ha kontroll över rollens situation. Då kan rollen/spelaren få göra om sina planer. Vi vill att ni ser detta som utmaningar att vässa ert intellekt och förmåga att intrigera. Våra NPC-karaktärer agerar självständigt utifrån sina motiv, men är påverkbara genom brevväxling eller bordsrollspel och kan till och med dödas om en tillräckligt bra plan presenteras för arrangörerna.

Om det skulle vara så att vi försätter en roll i en situation under pågående lajv som känns obehaglig så skall spelaren naturligtvis inte spela ut situationen. Strunta då i detta och kontakta oss i arrgruppen som alltid finns på plats så finner vi en lösning.

Det mest väsentliga är att vi deltar för spelglädjen och att ge varandra en fantastisk lajvupplevelse.

Sommaren 2017 spelas det tolfte Malcontentalajvet. Det är också sista kapitlet i första boken. Därefter kommer kampanjen att ta ett uppehåll på minst ett år då arrangörsgruppen av personliga skäl inte kommer att hinna med att arrangera lajv.

ALLT material som skapats för Malcontenta är skyddat av upphovsrättlagstiftningen. Som exempel rärldens utformning, karaktärerna, sagor och legender, kartor och illustrartioner samt fotografier. Detta gäller också information som legat på facebookgruppen.