Anmälan till lajvet kommer snart att öppna.

Deltagaravgiften till AD FATE GENUFLECTERI är 1850 kr och betalas senast den 28 februari 2023. Se under knappen Anmälan.

Lajvet kommer att äga rum på Kvarntorps herrgård, strax utanför Forshaga i Värmland.

In-lajv är det ännu en gång dags för Åminnelsen av Uppstigandet, den största religösa högtiden.