Gudinnan Zinsha kallas också Eldjungfrun.

Gudinnan Zinsha står för det ändlösa sökandet efter kunskap, där vägen är viktigare än målet (till skillnad från Neniyes kunskapstörst, där målet är viktigare än vägen). Hon och hennes element vakar över magin i världen. Zinsha är trösten i mörkret för vilsna vandrare. Det är hon som lyser upp ett fönster i det ensligt belägna huset så du kan hitta fram när du gått vilse i den nattliga skogen. Det är Zinsha som kommer till det lilla barnet som tyst gråter efter en mardröm. Det är Zinsha som på likbålet genom lågorna frigör själen från kroppen så att den kan börja sin färd genom dödsriket. Hennes svarta drake hämtar hennes tillbedjares själ och på vägen mot återfödelse når själen nya kunskaper. Det är Eldjungfruprästinnorna som samlar ihop benen och askan efter likbålet och överlämnar dem till jordens prästerskap.

Zinshas make var Azion, som brann med magins blå låga. Genom försåt dödades och förtärdes han av alverna. Därför föddes aldrig deras son Onz. 

Alverna fick gudarnas magi och Hämndens krig mellan Zinsha och alverna tog sin början. Numera gör alverna bot i templet på det högsta berget i världen. Dit har människor inte tillträde. 

Eldjungfruns aspekter är drakar i olika färger. De är de heliga matriarkerna som skapades av henne och som är mödrar till alla senare drakar. Mödrarna vistas i samma dimension som gudarna. 

Den svarta draken är Bevararen som följer själen till Zinshas anhängare genom dödsriket och som erbjuder dem vägens kunskap. Den drake som Zinsha sänder om hon vill någon något ont är Förgöraren, den röda draken. Väktaren är den gröna draken, som vaktar Eldjungfruns portar och som vaktar hennes kunskap och skatter. Den blå draken är den drake som Zinsha använder om hon vill meddela sig med de andra gudarna och gudinnorna eller eventuellt en människa. En blå drake kan också vara ett järtecken, ett förebud om en god eller ond händelse.

Det finns drakar i människornas dimension, som är ättlingar till de drakar som kämpade i kriget mot alverna. Då och då händer det att äkta drakar dyker upp. Deras favoritföda är alver och hästar. De älskar guld. De kan anta mänsklig skepnad och har stark magi. 

Eldjungfrun blev under Uppstigandet misstänkliggjord. Hon sågs sammansmälta med sin onda tvilling och kaossyster Schimallin, hämnden och avundsjukan. Under lång tid vågade inte människorna dyrka Zinsha, då de inte längre visste om de dyrkade kaos eller den rätta gudinnan. Templen stängdes och Zinshaprästinnorna flydde eller fördrevs. Nu har det gått trehundra år och det har återuppstått en liten kult i Nordeport.

Bland människorna består prästerskapet uteslutande av kvinnor. Kvinnorna förväntas inträda i tjänandet som jungfrur och fortsätta vara jungfrur. Om det skulle upptäckas att de inte längre är det eller om de blir havande, så utesluts de från kulten och är inte välkomna tillbaka.

Eldens tempel

I Kalimaar, som på sätt och vis är en stad som fungerar som en autonom del av landet Rangi, finns ett tempel som kallas Eldens tempel. För att komma in i det templet måste ens sinne vara rent och utan skuld eller ont uppsåt. Annars förtärs man av eld när man går genom porten. Av förklarliga skäl är återväxten bland prästerna mycket låg. Som tur är, verkar de bli oerhört gamla. Prästerna kommer från all världens hörn och de tillhör Elden, inte bara Zinsha.

Zinshas Aspekter

Försvararen: Den gyllene draken återföddes i människornas dimension under Uppstigandet. Ingen vet vad som hänt med henne.

Bevararen: Svart drake

Förgöraren: Röd drake

Väktaren: Grön drake

Budbäraren: Blå drake