Gudarna som utgör jordens element är Estolon, Enione och Erkhar. Tillsammans utgör de det västliga horisontalplanet. Gemensamt representerar de hösten, aftonen, förvaltning och stabilitet. 

De styrkor som förknippas med jordens element är Alstra, Återfödas, Skörda och Bevara. De svagheter som dessa kan leda till är Stagnera, Förruttna, Hemligheter och Lönndom.

Jordens element symboliseras av mynt eller en pentakel.

Estolon

Kallas också för underjordens konung, han representerar den fruktsamma skörden, rikedom, döden, återfödelsen och vin/rus.

Estolons symboler är sädesax, sädeskärven eller vinklasen.

Estolons prästerskap klär sig ofta i svarta kläder med inslag av guld. Exempel på lämpliga offergåvor är blod, mynt, sädesax eller frön.

Enione

Kallas också för underjordens drottning, hon representerar det fruktsamma fröet, spinna, väva, ödet, döden och återfödelse.

Eniones symboler är spindeln, granatäpplet och fröet.

Eniones prästerskap klär sig ofta i svarta kläder med inslag av grönt och silver. Exempel på lämpliga offergåvor är blod, frukt, blommor och hemligheter.

Erkhar

Kallas också för smeden, han representerar det smidda hantverket, byggnadskonsten och hantverksproduktionen.

Erkhars symbol är hammaren.

Erkhars prästerskap klär sig ofta i svarta kläder med inslag av rött. Exempel på lämpliga offergåvor är metaller, jord, stenar och hundar.

Aspekter

AspektEstelonEnioneErkhar
FörsvararenLabyrintenLolth
BevararenSkördarenDen tystaByggmästaren
FörgörarenLönnmördarenSkvallerkärringenGuldet
VäktarenGengångareSpindlarHunden
BudbärarenTuppenVäverskanKlockklang