En duell är något som man inte lättvindigt utmanar till. Ibland kan det dock vara sista utvägen för att försvara sin eller någon närståendes heder. 

En duell kan fria en från ett brott (det är inte hedervärt att begå brott). Då genomför man duellen istället för att gå till tings. Det anses mindre hedervärt än att få sin sak prövad inför tinget. Det är också möjligt att man utmanar någon på duell när man anser att tinget friat personen från ett brott, som man är övertygad om att den begått.

Dueller är tillåtna, men varken kungen av Nordeport eller hertigen av Swartöö gillar företeelsen. I värsta fall blir de av med två goda riddare till ingen nytta för dem själva. 

Vi har funderat mycket på hur vi ska lösa duellerandet på Malcontenta. Eftersom det är ett skarpvapenlajv kan vi inte ha offentlig strid. Därför har vi tänkt pröva en metod. Om vi och spelarna inte tycker om det, får vi förändra den. 

Dueller äger alltid rum i gryningen. Detta för att man ska sova på saken. I bästa fall blir det ingen duell för att rollerna löser konflikten på annat sätt. 

Utmaning till duell

Den ena av kontrahenterna daskar sin handske i den andres ansikte. Handsken faller till marken. Om den andre kontrahenten plockar upp den, är det ett faktum att en duell ska äga rum. 

Nu behöver båda hitta två sekundanter/vittnen.

När detta är gjort, uppsök arrangör och berätta att en duell är på gång.

Läs mer om hur en duell går till!