Varje år vallfärdar Nordeports frälse till Kvarntorp för att delta i ceremonin i åminnelse av Uppstigandet för trehundra år sedan. Man besöker också Uriels altare och muséet där så många heliga reliker och artefakter förvaras. Det är viktigt att ära gudarna och gudinnorna!

Hertigen av Swartöö, herr Arild Isensköld af Swartöö, har i år utlyst att han håller hov i samband med besöket. Därför har så många av hans vasaller som möjligt sett till att infinna sig. Det finns alltid ärenden att behandla, men det mest spektakulära är det med brudrovet, som berör inte mindre än fyra ättehus.  Hertiginnan av Swartöö, fru Octavia Drakenskiöldh, har personligen tagit på sig att försöka medla mellan husen, men skulle det misslyckas, återstår endast att dra hela frågan inför hertigen.

För att hålla gudarna och gudinnorna på gott humör, har kungen skänkt stora mängder kronojord till templen, och mycket strängt uppmanat sina vasaller att avstå delar av sina förläningar och sina egna gårdar till templen, liksom skänka dem de kostbara artefakter som ätterna samlat på sig genom årtusenden. Stjärnorden har i samband med detta, skattat en baron på en synnerligen dyrbar artefakt. Baronen och baronessan förväntar sig att artefakten kommer att återbördas till dem när de klagat och fått rätt inför hertigen av Swartöö och kungens lagman.

Kungen, som är mycket from, är oroad över de visioner som gudarna och gudinnorna har sänt sina präster och prästinnor och vad de betyder. Stjärnorden står värd för en synod, där prästerskapen ska diskutera detta. Resultatet ska redogöras för hertigen och hertiginnan av Swartöö.

Som om detta inte skulle vara nog, har de mörkervarelser som blev kvar i skogarna efter uppstigandet, ökat markant i antal. Eftersom barn märkta för magi eller gudarna blir alltmer sällsynta, finns inte längre så många magiker som kan stå dem emot. Dessutom tenderar de få märkta barnen som finns, att försvinna under mystiska omständigheter. Själva magin är inte längre lika pålitlig som den var innan Uppstigandet. De mest kända monsterjägarna, har fått ett bud från en magikersammanslutning om att träffas på Kvarntorp för att diskutera om barnens försvinnanden har ett samband med den ökade aktiviteten hos kaosvarelserna.

Som alltid, i en orolig tid, finns stora möjligheter att öka den egna ättens inflytande och status. Pärlor, guld, siden, gift, pålitliga brevduvor, böner och sprezzatura är viktigare än någonsin.  

Modefärgen sommarlajvet 2022 är GULD.

Praktiskt

Lajvet pågår från onsdag morgon till lördag eftermiddag kl 15. I anmälningsavgiften ingår frukost och kvällsmat från onsdag till fredag (vatten serveras till, egen dricka kan medtagas), samt frukost på lördagen. Dessa serveras in-lajv i magasinet inom angivet tidsintervall som presenteras i hovschemat. 

De som vill har en off-lajvfest tillsammans i magasinet på lördagskvällen. Då tar man med egen mat och dricka samt att rester från lajvet äts upp.