Efter Uppstigandet, inrättade drottning Eina Borsdotter av Nordeport Stjärnorden, i åminnelse av de som offrade sig. 

Syfte: 

  • Vara civilisationens mur mot immaterium och utrota kätteri
  • Kämpa mot dem som hotar den gudomliga Ordningen och 
  • Vaka över platsen där Uppstigandet skedde
  • Sprida kunskapen om Uppstigandet och de som offrade sig och nu är stjärnor
  • Årligen genomföra Åminnelsen
  • Vakta muséet och dess skatter vid Kvarntorp inklusive Vinterkronan

För att orden aldrig skulle utnyttjas för onda människors syften, bestämdes det att den skulle styras av ett råd, bestående av en representant för kungen och en präst eller prästinna som representant för var och en av de fyra elementen. I rådet sitter också en representant från Stjärnorden. De som sitter i rådet väljs på livstid. Rådet sammanträder på Kvarntorp en gång per år.

Huvudsätet för orden ligger i Höjdebro, som förlänades orden av kung Sigibert II Isensköldh. Vinterkronan placerades i muséet i Kvarntorp och används hädanefter bara vid kröningar och andra mycket högtidliga tillfällen. Kronans väktare införlivades i Stjärnorden. I samband med detta, förlänade kungen den dåvarande hertigen av Swartöö herreskapet Kvarntorp.

Två andra säten för Stjärnorden har inrättats, ett i norra Novions huvudstad, Benedektina, och ett i Ekhaga i riket Silva. Stjärnordens uppgift i dessa delar av världen är att på dessa platser bistå kungamakten i kampen mot kätteriet och immaterium och hålla den årliga Åminnelsen som påminner om Uppstigandet. 

Orden är strikt hierarkisk. De Nio Utvalda styr orden internt.

Den som är förtjänt kan bli upptagen i orden, oavsett stånd. Den som uttrycker en önskan till Stjärnordens medlemmar om att få bli upptagen, prövas i en hemlig ritual av De Nio Utvalda för att se om de är värdiga.

De som blir upptagna i orden svär ett kyskhetslöfte och frånsäger sig sitt arv. 

Stjärnordens medlemmar bär alltid vita mantlar med svarta stjärnor när de officierar eller är på uppdrag för orden. I övrigt klär man sig i vitt och/svart eller silver. Ibland kan man se någon från stjärnorden som bär svart manteln med vita stjärnor. Dessa medlemar är något de kallar för negationer.

Orden står under alla gudars beskydd. 

Stjärnordens negationer

Bland Stjärnordens medlemmar finns det de som har en funktion som innebär att magiutövning i närheten av dem blir i stort sett omöjlig. Det är en ordenshemlighet hur det går till, men det är uppenbart att den amulett som de bär, i kombination med någon sorts förvärvad kunskap, gör det möjligt att förhindra magiutövning i deras närvaro.

Det är tydligt att magin på något sätt påverkar negationer. Deras utseende brukar med åren bli manipulerat och de ser ofta medtagna ut och äldre än vad de egentligen är. Deras ordensmantlar är svarta med vita stjärnor, till skillnad från de andra i Stjärnorden, som bär vita mantlar med svarta stjärnor.

När amuletten som negationen bär lyser, mår magiker i närheten av negationen fysiskt illa och känner sig efter ett tag dränerade på kraft. En magiker som framhärdar och stannar i negationens omedelbara närhet, eller i samma rum, kommer så småningom att tappa medvetandet. Om amuletten är släckt påverkas de inte.

Med ”i närheten” menas alla personer i ett slutet rum eller de som är inom två meters avstånd från negationen om man är utomhus.

Negationer kan lånas ut av Stjärnorden till dem som vill ha tillfälligt skydd mot magi, t ex under ett möte eller på resa. Då kan inte mötet avlyssnas eller fjärrskådas på magisk väg och personer i närheten av negationen kan inte bli manipulerade eller attackerade med magi.

En negation åtföljs alltid av en eller flera riddare av Stjärnorden som agerar livvakter till negationen.