Efter Uppstigandet, inrättade drottning Eina Borsdotter av Nordeport Stjärnorden, i åminnelse av de som offrade sig. 

 

Syfte: 

  • Vara civilisationens mur mot immaterium och utrota kätteri
  • Kämpa mot dem som hotar den gudomliga Ordningen och 
  • Vaka över platsen där Uppstigandet skedde
  • Sprida kunskapen om Uppstigandet och de som offrade sig och nu är stjärnor
  • Årligen genomföra Åminnelsen
  • Vakta muséet och dess skatter vid Kvarntorp inklusive Vinterkronan

För att orden aldrig skulle utnyttjas för onda människors syften, bestämdes det att den skulle styras av ett råd, bestående av en representant för kungen och en präst eller prästinna som representant för var och en av de fyra elementen. I rådet sitter också en representant från Stjärnorden. De som sitter i rådet väljs på livstid. Rådet sammanträder på Kvarntorp en gång per år.

Huvudsätet för orden ligger i Höjdebro, som förlänades orden av kung Sigibert II Isensköldh. Vinterkronan placerades i muséet i Kvarntorp och används hädanefter bara vid kröningar och andra mycket högtidliga tillfällen. Kronans väktare införlivades i Stjärnorden. I samband med detta, förlänade kungen den dåvarande hertigen av Swartöö herreskapet Kvarntorp.

Två andra säten för Stjärnorden har inrättats, ett i norra Novions huvudstad, Benedektina, och ett i Ekhaga i riket Silva. Stjärnordens uppgift i dessa delar av världen är att på dessa platser bistå kungamakten i kampen mot kätteriet och immaterium och hålla den årliga Åminnelsen som påminner om Uppstigandet. 

Orden är strikt hierarkisk. De Nio Utvalda styr orden internt.

Den som är förtjänt kan bli upptagen i orden, oavsett stånd. Den som uttrycker en önskan till Stjärnordens medlemmar om att få bli upptagen, prövas i en hemlig ritual av De Nio Utvalda för att se om de är värdiga.

De som blir upptagna i orden svär ett kyskhetslöfte och frånsäger sig sitt arv. 

Stjärnordens medlemmar bär alltid vita mantlar med svarta stjärnor när de officierar eller är på uppdrag för orden. I övrigt klär man sig i vitt och/svart eller silver. Ibland kan man se någon från stjärnorden som bär svart manteln med vita stjärnor.

Orden står under alla gudars beskydd.