Riella är dotter till sjödrottningen och havets konung.  Hon kallas ibland Regndottern. Hon tillbes för att regnet skall komma till grödorna och för att vägleda pilen under jakten så man kan nedlägga bytet.  När hon jagar tillsammans med sin son, skonas inget som kommer i vägen för hennes jakthundar och henne själv. En sådan natt är bäst att hålla sig inne.

Hon är också den otyglade, fruktsamma naturen. Slingerväxten som väller över bron och till slut bryter den i stycken, skogen som växer inpå knuten och snart tar över det glömda huset. De vilda djuren som lever sitt liv utan att komma nära människorna men inte är rädda för dem när de väl gör det. 

De som i första hand tillber henne är skogsalverna i Askmården. 

Symbol för Riella är en spänd båge med en pil.

Riellakulten har inga tempel utan tillbes i lundar. Hennes prästinnor är nästan alltid alver och de lever i skogarna och försöker göra så liten inverkan på naturen som möjligt. Det sägs att de talar med träden.

Lämpliga offer till Riella är nedlagda jaktbyten eller särskilt fina pilar. 

När natten var som mörkast, kom en vacker alvkvinna fram till mig. Hon bar en droppe av glittrande stenar på sin panna. Hon tecknade åt mig att följa henne och tillsammans gick vi bort till en damm, där stjärnorna speglade sig. Här förklarade alven att hon var en prästinna, helgad till Riella, regn- och jaktgudinnan, och att hon kunde se att jag var helgad till en annan gudinna, Neniye.  Jag skakade förskräckt på huvudet och ryggade tillbaka, men långt inom mig kände jag hur något tändes. Ett svar på den kallelse som kom från alvprästinnan, det var som om något skälvde till och plötsligt strålade jag av ett blått stjärnljus.

Ur Min barndom av Neniyeprästinnan Herennia, år 5 E. N. C.

Aspekterna

Försvarare: är dryader. De bor i utvalda träd i skogarna. Om någon försöker hugga ner ett sådant träd går det honom eller henne illa. 

Bevararen: Riellas bevarare är ett träd. När själen/anden dör, blir den ett med ett träd i skogen. Man kan välja ut vilket medan man är i livet. Riellas prästinnor följer en till trädet när döden närmar sig och väntar där medan man blir ett med skogen. Dessa själar återföds inte som andra. Det är möjligt att de blir dryader eller bara försvinner i kretsloppet.

Förgörararna: är stora vargar som strövar mellan de platser som Riella håller för sina. De är vildsinta och mycket, mycket farligare än någon vanlig varg.  

Väktaren: Riellas väktare har en speciell historia. Han heter Khaine och är hennes son tillsammans med en alv. 

Under den arkadiska åldern fanns det en alvprins som hette Rowayne. Under en vandring genom de stora orörda skogar som då fanns, mötte han en fager mö och blev genast förälskad. Denna mö visade sig vara Regndottern. Hon älskade honom och ville ta honom till sin make. Rowaynes bror blev svartsjuk och under en jakt lurade han Rowayne i en fälla. Rowayne föll i kamp mot ett pack digerulvar. Regndottern som var havande flydde ut i skogen och födde där en son, Khaine. Khaine växte upp till den störste jägaren som någonsin levat. När han på sin moders uppmaning dräpt sin farbror och hämnats sin far, så avslöjade hans mor hans sanna bakgrund och Khaine mottogs bland gudarna och har sedan dess dyrkats som jaktgud och skogarnas beskyddare. Khaine dyrkas framförallt av skogsalverna.

Budbäraren: är bågskytten. Han eller hon kommer att ge dig ett budskap genom att skjuta det till dig.