När vi arrangörer skapade fantasylajvet Malcontenta, ville vi gestalta ett hovliv i en feodal maktstruktur som bygger på vår europeiska historia. Intrigerande, gåtlösande, strategi och taktik skulle vara viktigare än förmågan att svinga ett latexsvärd för att skaffa sig makt och inflytande. Vi ville ha ett lajv där man kunde klä sig i vackra kläder och leka lekar, spela, dansa och sjunga. Religionen skulle ha en framträdande plats, precis som det var under medeltiden och renässansen. 

Fantasygenren gjorde det möjligt att ha magi som ett roligt inslag och som en ytterligare maktparameter. Vi ville ha med fler intelligenta varelser; alver, folket Iwi Ahi och drakar.

Det viktigaste spelet sker på plats på lajven. Omvärlden, det vill säga världen utanför platsen vi spelar på, är ändå betydelsefull. Hamna i onåd hos kungen av Nordeport är farligt! Det är er monark och den länsherre som alla står i förhållande till, även om han inte står framför er. 

Ta hänsyn till den (vapen) makt som respektive förlänings storlek ger och vilka familjeförbindelser de olika rollerna har i mäktiga familjer, även om alla inte är på plats. 

Det är omöjligt att ha alla de soldater/riddare/tjänstefolk etc som på riktigt skulle ha varit där, på plats i gestaltandet. Därför måste vi ta hjälp av vår fantasi.

Det går att påverka de icke-spelade personerna genom till exempel brevskrivande. 

Begrepp som heder och ära, sprezzatura och flärd, lojalitet och svek är viktiga. Du måste känna till vilka som är släktingar, både framåt, bakåt och åt sidan i ättetavlorna, vilka anor de har, vem som gifter sig med vem, vem som har en affär med vem, vem som har förolämpat någon och duellerat i hemlighet, spelat bort sin förmögenhet på draktärning, offrat stort till någon gudom eller skaffat sig en magiker. All sådan information kan vara ett tecken på att något är i görningen.

Rang, titel och status är allt! Titulering och hedersbetygelser visar hur rollerna står i förhållande till varandra maktmässigt.

Sprezzatura betyder att du, genom att agera på ett lättsamt sätt, maskerar ditt intrigerande och ditt uppsåt när du manipulerar andra. Slagfärdig, med korrekt uppträdande och till synes kallsinnad flyter du genom livet. Skicklighet i de sköna konsterna ger dig högre status. Det är så man kommer framåt på lajvet Malcontenta.

The Italian word sprezzatura was coined by Baldassare Castiglione in The Book of the Courtier (1528): ”[T]o avoid affectation in every way possible . . . and (to pronounce a new word perhaps) to practice in all things a certain Sprezzatura [nonchalance], so as to conceal all art and make whatever is done or said appear to be without effort and almost without any thought about it.”

Ju högre upp på skalan din roll befinner sig, desto mer fastlåst är den i konventionerna. Alla andra har ögonen på den och registrerar allt den gör som öppningar för att kunna komma åt dess status. Tänk nutidens kändisar. Därför är det lättare för dem som innehar roller högre upp i maktstrukturen att skicka någon mer obemärkt för att intrigera, speciellt i skumma affärer. Alla har, men ingen vill visa, sina smutsiga händer. På så sätt sprider vi spelet till alla.