Bryta Spel

Malcontenta är ett immersivt lajv. Det betyder att du inte vet allt i förväg som kan komma att hända din karaktär och att scener inte är uppgjorda. (Undantag t e x en del magiska/religiösa händelser där magikern/prästen måste veta utgången för att kunna ”trolla”.) 

Om du upplever att en scen blir obehaglig på riktigt, d v s för dig som person och inte bara för karaktären, vill vi att du i första hand försöker få den andra spelaren att förstå detta utan att bryta spelet. Om spelaren inte kan avläsa dig, ska du bryta spelet genom att säga OFF! Och sedan förklara vad som är problemet för den andra spelaren. Därefter upptar ni spelet igen om ni så önskar, eller går åt varsitt håll. Tveka inte att bryta om du behöver. 

För alla spelare gäller att vara förnuftiga och lyhörda. Avläs din motspelare! 

Det är alltid OK att bryta spel som känns obehagligt för dig! Det är meningen att vi ska he en fantastisk om inte alltid ”rolig” upplevelse. Ta hänsyn! Var förnuftiga! Ha kul!

Säkerhet

Magasinet är en gammal timmerbyggnad med ojämnt golv, branta trappor och stora fönsteröppningar. Tänk på din egen och andras säkerhet!  Var försiktig!

Eftersom levande ljus i stakar är brandfarligt har vi bättrat på ljuset i magasinet genom att installera diskreta ledslingor i taket. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Blockljus i stängd lykta får användas inne i magasinet, inga andra levande ljus.

Sjukdomar och olycksfall

Vi har sjukvårdskunniga på plats och en medicinlåda. Forshaga har vårdcentral. Karlstad (2 mil) har lasarett. Akutsjukvård på helgen hänvisas till Örebro. Vår sjukvårdsansvarige är Ralf Wallén, legitimerad sjuksköterska.

Tack Ralf för att du hjälper oss med detta.

Barn på Malcontenta

Barn under 15 år får svårt att ha roligt på Malcontenta. Vi har inga särskilda barnintriger. Miljöerna kan vara farliga, speciellt för mindre barn. Därför rekommenderar vi att barn avstår lajvet.

Bröstbarn är naturligtvis alltid möjliga att ta med, då med samma rekvisitakrav som alla andra. 

Alkoholpolicy

Vi tillåter alkohol på våra lajv men endast i rimlig mängd. Det blir tråkigt och ibland farligt för alla om man blir berusad. Arrangörerna har rätt att kräva att den som inte kan hantera sitt alkoholintag i första hand går och lägger sig och nyktrar till. I andra hand att avhysa den som stör spelet.

Försäkringar

Era vanliga försäkringar täcker de flesta situationer som kan uppstå. Går något sönder på rummen fakturerar Kvarntorps herrgård alltid de som bott där.

Konflikter mellan deltagare

Ibland uppstår konflikter mellan deltagare. Vi vill naturligtvis att alla ska ha roligt tillsammans och kommer i det längsta att försöka reda ut sådana situationer. Vi förväntar oss att båda parter i en sådan situation är lika angelägna som vi om att nå en lösning. 

Uppstår en sådan konflikt under eller mellan lajv, som inte går att reda ut själva, vänd er till vår HR-ansvarige, Anders Tangen.

Svensk lag

Svensk lag gäller naturligtvis även när vi lajvar. 

Om du under lajvet har blivit utsatt för något som kan misstänkas vara ett brott, vänd dig då omedelbart till en arrangör som kommer att hjälpa dig.