Onz är den ofödde guden. Eftersom hans far Azion blev dödad innan hans mor Zinsha blev befruktad med honom, förblev Onz ofödd. Onz är själva potentialen till skapande, livsgnistan, den rena kraften. 

Vad som hände den natten för trehundra år sedan när Uppstigandet ägde rum, vet ingen riktigt. Blev Onz född in i världen eller fick världen bara en aning om hans kraft? Kärilet, Lovisa, försvann och magikern Calixtus som använde sig av henne sågs heller aldrig mer till. 

En ljusvåg drog över världen och omformade den rent fysiskt på många håll. Kaosgudarna drog sig tillbaka till immaterium, dit de flesta av deras kreatur flydde på samma gång. 

Onz har inget prästerskap och dyrkas inte. 

Onzs Aspekter

Onz har inga aspekter.