Erkhar är först och främst de olika hantverkarnas gud. Han är till sin natur trofast och lojal och förknippas med hundar. Om man offrar regelbundet till honom och övar praktiskt på det hantverk man vill utföra, kommer Erkhar att belöna en. Offer till Erkhar är nödvändiga för att kunna tillverka föremål som sedan, genom gudomlig eller magisk påverkan, kan bli en artefakt.

Erkhar är son till Underjordens gud och gudinna, Estolon och Enione. 

Erkhar har en dotter med en jordisk kvinna. Det finns flera legender om henne, hon var väldigt stark och svingade i strid en hammare som hon fått av sin far. Hennes namn var Kali Mar. 

Erkhar vänder man sig till när man vill utföra ett riktigt gott hantverk, eller skapa en artefakt. 

Både män och kvinnor märks för Erkhar, men det är vanligare med präster än prästinnor. 

Det är olämpligt att skaffa sig barn inom templet om inte översteprästinnan eller översteprästen så begär det. 

Erkhars prästerskap kan inte hela. 

Erkars Aspekter

Försvararen: Erkar har ingen försvarare.

Bevararen: Erkhars bevarare är Byggmästaren. På er färd mot Dödsriket, förbättrar ni vägen, bygger broar och gör nya grindar. Endast de bästa hantverkarna hämtas av Erkhars bevarare.

Förgöraren: Guldet har bringat många människor i fördärvet, när deras girighet varit större än deras förstånd. Guldets språk har också talts för att förmå människor att göra sådant som de annars aldrig skulle ha gjort. På så sätt förgörs både de de älskar och de de hatar.  Många krig har förts över guldfyndigheter

Väktaren: Hunden vaktar troget sin familj eller sitt hus. Han är också en läraktig följeslagare genom livet. Erkhars natur liknar i mycket hundens. 

Budbäraren: Klockors klang förebådar buden från Erkhar. I deras rytmiska slag hörs hans hjärtas mening. Tyvärr är det ytterst sällan som Erkhar försöker meddela sig direkt med människorna, han vill hellre tala genom deras skickliga händer