Guden Normon kallas också för Himlakonungen eller Luftens herre. Han hjälper människorna att för sitt eget bästa upprätthålla härskarordningen, där kungen är högst i hierarkin, som en far för sitt folk. Han är det rättvisa krigets gud. Han skyddar världen från kaos. 

Normons hustru är Neniye, rättvisans gudinna. De har en dotter, Nanna, de sköna konsternas beskyddarinna.

Speciellt härskare och frälse är noga med att regelbundet offra till Normon. Han hjälper dem att upprätthålla makten. 

Från Normons tempel kan ingen köpa sig fri. Har man helgat sig till Normon, är man Normons tjänare tills man dör. Normonpräster ger gärna frälset råd om maktspelet mellan husen. De tränar regelbundet svärdskamp. Prästernas stora nöjen är upphöjda filosofiska diskussioner. Normons präster lever alltid i celibat. 

Templen är högt belägna i de stora städerna. De är byggda i vit marmor och rikt utsmyckade med mycket gulddekorationer. Prästerna klär sig i vitt och himmelsblått med inslag av guld. Ibland bär de en guldmask.

Om man vill offra till Normon offrar man i första hand dyrbar rökelse, då Normon tillhör luftens element. Som stridens gud tar han emot alla sorters blod, men föredrar en vacker tjur. Varje år offrar kungen av Nordeport själv en tjur på trappan av Normons tempel i huvudstaden. När någon huggs ner på slagfältet eller i en tornering, är det ett offer till Normon.

Normons Aspekter

Försvararen: Normons försvarare var hans son med den dödliga kvinnan Zoë. Han hette Celestinus och från honom härstammade i sin tur den kejserliga ätten i Novion. Alla av Celestinii blod har lite gudablod i ådrorna. Strax innan Uppstigandet, nedsteg Celestinus från gudarnas dimension och stred mot kaosgudarna som kejsarinnan Esperentia hade välkomnat in i världen. Den utlösande faktorn var att Esperentia hotade hans älskade drake Verathix. Celestinus befallde genom Verathix sanna namn, draken att fly till Nordeport och genom att offra sitt odödliga liv gav han henne tid att göra så. Därför har Normon inte längre någon försvarare. Kejsardömet Novion föll samman men ätten Celestinii finns ännu kvar.

Bevararen: Den som följer själen till dem som ärat Normon högst i livet, är Kronbäraren. Vissa menar att han manifesterar sig som en kronhjort, andra som en ljusets prins med en krona på huvudet. Han skyddar själarna på sin väg mot dödsriket och återfödelsen.

Förgöraren: I Normons fall är de två. Tvillingarna. De är två väldiga krigare/riddare som alltid kämpar sida vid sida. Ibland manifesterar de sig i vår värld och går i krig på den sida som är rättfärdig. Sista gången som man misstänker att detta hände, var slaget mellan alver och människor utanför Källeportens murar.

Väktaren: Den Ansiktslöse – vaktar Normons himmelska palats ovan molnen. Han bär en gyllene mask och ett flammande spjut och ingen har någonsin sett hans ansikte. Det finns en legend som säger att om han förlorar sin mask, förlorar han sin makt och vägen in i palatset är fri för eftersom ingen får se hans ansikte, måste han se bort. Legenden berättar vidare att palatset finns i världen och ligger på ett väldigt högt berg. Hur mycket sanning som ligger i detta vet ingen.

Budbäraren: Normon har sina egna örnar som bär budskap till människorna. De är större än vanliga örnar, mer intelligenta och mer aggressiva. Medan Novions kejsardöme stod på sin höjdpunkt, kallades de kejserliga örnar. Alla av äkta Celestinii blod, fick när de föddes en egen örn, som flög med bud åt den personen. Så hade det varit ända sedan kejsare Lucius V Celestinii och hans drottning Minilla fick sitt första barn, prinsen Maximilius. De som varit vid hovet i Novion, svär att ätten Celestinii fortfarande har kvar sina örnar. 

Dödsmasker

De som har råd låter göra dödsmasker i guld av sina nära och kära. De placeras i ett Normontempel för att prästerna skall offra för den döde och underlätta övergången till dödsriket. Man tänder ljus bakom maskerna så deras ögon ser ut att lysa. Dessa ljus brinner ständigt och i templet i mörkret är det som om hundratals ansikten glimmar mot en när man kommer in i det förrum där dessa finns. Ju mer man offrar till templet desto längre kommer masken att finnas där. Vissa är tusen år gamla, andra tas ned efter det första sorgeåret och smälts ihop till guld som templet använder till sina omkostnader.

I vissa av sina ceremonier använder prästerna guldmasker.