Herr Roland Kråkbielke, riddare, oförlänad

Herr Roland är yngre bror till herr Picus. Han är oförlänad eftersom hans (snåle) bror inte har förlänat honom ens ett herreskap av fadersarvet. Han är därför mycket intresserad av att gifta sig till gods och guld, och göra karriär vid hovet. Det hade varit en triumf om han själv hade fått en position som kammarherre eller hovherre innan herr Picus lyckas med det. 

När det gäller arvstvisten mellan systrarna Rosencrona (den äldre, Franciska, är hans svägerska), skulle han kunna vara betjänt av den, om baronierna som det är frågan om tillfaller hans äldre bror och att herr Picus sedan delar ut ett till lillebror. 

Rollen kräver 2 ombyten. Spelaren måste var yngre än den som spelar herr Picus Kråkbielke. Rollen kan ev vara gift. 

Herr Edmund Rosencrona, riddare, oförlänad


Herr Edmund är enda arvtagare till sin far, baronen av Apeldal. Tills hans far dör är han herreman och riddare men har inte blivit förlänad något herreskap under baroniet Apeldal. Baronen av Apeldal är vasalltagare till greven av Tornevik.

Edmund har också blivit inblandad i en komplicerad arvstvist som rör hans kusiner, fru Fransiska och fru Feodora Rosencrona, där deras mor dödförklarades för att sedan påstås vara vid liv. Detta var inte tanken när baronen av Apelvik skickade sin ende son till hertigens av Swartöö hov. Det var lämpliga giftermålskandidater som skulle spåras upp.

Rollen bör vara mellan 20-30 år. Kräver ett bättre ombyte.

Fader Validus Stiernegård, normonpräst

Normonpräst (Normon är himlakonungen, han står för bl a för härskarordningen och rättfärdigt krig) som kommer rätt från den politisk – religiösa hetluften i huvudstaden i Nordeport. Han har i uppdrag att informera sig om visionerna som kommit från gudarna och gudinnorna. De rapporter som kommit till normontemplet i huvudstaden är oroväckande men har hjälpt översteprästen att tillsammans med Validus dra vissa slutsatser som kan vara till nytta för de som söker förklaringen på budskapet.

Validus förstår att även om det rättfärdiga kriget är välsignat av Normon, kan man vinna krig med ord likväl som svärd. Det är inte alla normonpräster som har denna diplomatiska ådra men för de som är insatta i politik är den mycket uppskattad.
Validus har fungerat som högra handen till den präst som sitter i kungens råd och har hand om militära frågorna.
Normonpräster bör leva i celibat för att högaktas av sina gelikar.


Rollen behöver kläder i Normons färger.

Galaneth Taurinyar, alvprinsessa och riellaprästinna

Prinsessan Galaneth är skogsalv. Hon har sett mycken ondska och mycken skönhet genom åren som gått.
Gudinnan Riella (Riella är regndottern, jakten, den vilda naturen och dyrkas mestadels av skogsalver) har välsignat henne och hon böjer sig ödmjukt för detta öde. Hon kan aldrig vila så länge immateriums kreatur vandrar i hennes hemtrakt – Askmården – eller någon annanstans i världen. De visioner som Riella visat henne har skrämt henne och hon förstår att hon måste bege sig till människornas domäner för att diskutera vad dessa betyder. Hon har hört om synoden på Kvarntorp och att alla prästerskap fått ett budskap från sina gudar och gudinnor men att ingen ännu till fullo lyckats tolka dem. Inte ens de framstående alver som var där.

Rollen behöver alviska, förnäma kläder och rekvisita som anspelar på jakt.