Herr Roland Kråkbielke, riddare, oförlänad

Herr Roland är yngre bror till herr Picus. Han är oförlänad eftersom hans (snåle) bror inte har förlänat honom ens ett herreskap av fadersarvet. Han är därför mycket intresserad av att gifta sig till gods och guld, och göra karriär vid hovet. Det hade varit en triumf om han själv hade fått en position som kammarherre eller hovherre innan herr Picus lyckas med det. 

När det gäller arvstvisten mellan systrarna Rosencrona (den äldre, Franciska, är hans svägerska), skulle han kunna vara betjänt av den, om baronierna som det är frågan om tillfaller hans äldre bror och att herr Picus sedan delar ut ett till lillebror. 

Rollen kräver 2 ombyten. Spelaren måste var yngre än den som spelar herr Picus Kråkbielke. Rollen kan ev vara gift. 

Rollen är vakant men nu är det så nära inpå lajvet att vi avvaktar till nästa gång.