Fröken Giselle Törnebårdh, dotter tilll greven av Strande hus

Fröken Giselle är enda barnet till herr Theoderick Törnebårdh, greve av Strande hus. Hon är också hans främsta arvinge. I alla fall så länge han inte gifter om sig och skaffar sig en son. Herr Theoderick har också en yngre bror som skulle kunna ställa till besvär i arvsfrågan och det är därför viktigt för fröken Giselle att övertyga hertigen av Swartöö om att hon snarast borde utses till arvinge till Strande hus.

Fröken Giselle blev sviken av sin förre trolovade, herr Dag Silfvertross, som övergav henne till förmån för herr Lucius dotter Julietta Gyllenfors. Julietta i sin tur, svek herr Dag och gifte sig med herr Bernard Drakensköldh istället. Det kan tänkas att fröken Giselle hyser vissa hämndtankar. Hon var mycket förtjust i herr Dag. Fröken Giselle uppvaktas just nu av den mycket äldre men mäktige greven herr Lucius Gyllenfors, även han utan manliga arvingar. Om hon gifter sig med herr Lucius, blir hon styvmor till fru Julietta.
Förutom allt detta är fröken Giselle involverad i den komplicerade Vindingska arvstvisten.

Detta är en roll med mycket känslomässigt och politiskt intrigant spel.

Vi söker en dam mellan 18 och 30 år som kan tänka sig att satsa lite extra på sina kläder då hon kommer från en rik och mäktig greveätt. Spelaren kommer att tas väl om hand av dem som ingår i det Törnebårdhska följet.

Herr Roland Kråkbielke, riddare, oförlänad

Herr Roland är yngre bror till herr Picus. Han är oförlänad eftersom hans (snåle) bror inte har förlänat honom ens ett herreskap av fadersarvet. Han är därför mycket intresserad av att gifta sig till gods och guld, och göra karriär vid hovet. Det hade varit en triumf om han själv hade fått en position som kammarherre eller hovherre innan herr Picus lyckas med det. 

När det gäller arvstvisten mellan systrarna Rosencrona (den äldre, Franciska, är hans svägerska), skulle han kunna vara betjänt av den, om baronierna som det är frågan om tillfaller hans äldre bror och att herr Picus sedan delar ut ett till lillebror. 

Rollen kräver 2 ombyten. Spelaren måste var yngre än den som spelar herr Picus Kråkbielke. Rollen kan ev vara gift. 

Herr Edmund Rosencrona, riddare, oförlänad


Herr Edmund är enda arvtagare till sin far, baronen av Apeldal. Tills hans far dör är han herreman och riddare men har inte blivit förlänad något herreskap under baroniet Apeldal. Baronen av Apeldal är vasalltagare till greven av Tornevik.

Edmund har också blivit inblandad i en komplicerad arvstvist som rör hans kusiner, fru Fransiska och fru Feodora Rosencrona, där deras mor dödförklarades för att sedan påstås vara vid liv. Detta var inte tanken när baronen av Apelvik skickade sin ende son till hertigens av Swartöö hov. Det var lämpliga giftermålskandidater som skulle spåras upp.

Rollen bör vara mellan 20-30 år. Kräver ett bättre ombyte.

Galaneth Taurinyar, alvprinsessa och riellaprästinna

Prinsessan Galaneth är skogsalv. Hon har sett mycken ondska och mycken skönhet genom åren som gått.
Gudinnan Riella (Riella är regndottern, jakten, den vilda naturen och dyrkas mestadels av skogsalver) har välsignat henne och hon böjer sig ödmjukt för detta öde. Hon kan aldrig vila så länge immateriums kreatur vandrar i hennes hemtrakt – Askmården – eller någon annanstans i världen. De visioner som Riella visat henne har skrämt henne och hon förstår att hon måste bege sig till människornas domäner för att diskutera vad dessa betyder. Hon har hört om synoden på Kvarntorp och att alla prästerskap fått ett budskap från sina gudar och gudinnor men att ingen ännu till fullo lyckats tolka dem. Inte ens de framstående alver som var där.

Rollen behöver alviska, förnäma kläder och rekvisita som anspelar på jakt.