Herr Bernard Drakenskiöldh, greve av Beatevik och kungens lagman

Herr Bernard skulle ha gift sig med fröken Julietta Gyllenfors, som har rövats av herr Dag Silvertross. Herr Bernard har nu kommit till Swartöö för att, som kungens lagman och försmådd friare, bringa reda i saken och söka kompensation för det uteblivna giftet. Historien är mycket pinsam för alla de inblandade husen.

Tidigare har herr Bernard varit sändebud i Novion Borealis och det var han som förhandlade freden efter Förvirringens krig. Fredsavtalet var tyvärr ingen sida riktigt nöjd med.

Ätten Drakensköldh härstammar från en bastard mellan den siste kejsarens farbror och dottern till fursten av Nordeport. De anser sig mer förnäma än kungahuset, samtidigt som de aldrig kan göra anspråk på någon tron då anfadern var en bastard. 

Herr Bernard är mycket rik, son till en hertig. Du som vill spela herr Bernard bör vara beredd att lägga ned en del tid, pengar och möda på dina dräkter och rekvisita. I gengäld är herr Bernard en person som är mycket om sig och kring sig och är inblandad i många olika intriger på lajvet.

Herr Bernard tillhör hertigens och hertiginnans av Swartöö hov som gäst under sin vistelse på Kvarntorp. Herr Bernard Drakenskiöldh är syster till hertiginnan av Swartö.

Spelaren bör vara från 25 år och uppåt.

Det Vindingska arvet

En komplicerad arvsintrig som involverar i stort sett alla de olika frälsehusen på lajvet. I korthet har baronessan i egen rätt, änkefru Fredegunda Vinding, dött och efterlämnat två baronier. Hon har två döttrar, fru Fransceska och fru Feodora Rosencrona, som menar att de bör ärva, medan sedvanerätten säger att det är deras kusin, herr Egil Rosencrona som ska få allt. Alla har redan tagit sig vissa friheter när det gäller att ta arvet i anspråk och söker nu stöd för sin sak bland herremännen för att kunna få hertigen av Swartöö att döma i frågan till deras egen fördel.
Ätterna Gedda, Kråkbielke och Rosencrona nedan ingår alla i arvsintrigen.

Herr Roderick Gedda, baron av Forsa hus

Herr Roderick Gedda är hovherre hos hertigen av Swartöö och tillika en av hans närmaste vänner. 

Huset Gedda är en gammal ätt som har anor från långt innan Uppstigandet och de har alltid varit vasalltagare till den som sitter på Swartöö.

Forsa Hus är byggt tvärs över den högsta punkten på ett väldigt vattenfall som sedan bildar en bred fors som rinner ut i havet. Borgen är alltid ganska kall och fuktig, vilket man kompenserar med gedigna eldstäder där brasor alltid brinner, sommar som vinter. Ätten Gedda är känd för sina robusta kämpar, som alla står stadigt i striden. Ätten har aldrig varit särskilt förmögen, men alltid högt skattad hos sin länsherre och på den tiden Nordeport var ett furstendöme, fanns det alltid minst en Gedda i furstens livgarde. Yngre söner i ätten, har av tradition numera en plats i hertigen av Swartöös hov eller livgarde. Tyvärr har herr Roderick inga bröder.

Herr Roderick är genom sin hustru, fru Feodora Rosencrona, just nu inblandad i en arvstvist med huset Kråkbielke och huset Rosencrona, som ger återklang i hela hertigdömet på grund av sin komplexitet.

Rollen kräver ett par ombyten, då den vistas vid hertigens hov och har en så pass hög titel. Spelarens ålder bör vara mellan 18 och 40 år.

Rollen är vakant

Fru Feodora Rosencrona, baronessa av Forsa hus

Fru Feodora Rosencrona är hovdam till hertigens syster, fru Genovefva Isensköldh-Swartöö. Det var hennes svägerska, fru Lucretzia Gedda som ordnade den positionen till henne. Då fru Genovefva oftast vistas vid hertignnans av Swartöö hov, då hon är hovdam till hertiginnan, är också fru Feodora där. Därför känner fru Feodora hertiginnan, även om de inte är nära vänner.

Huset Rosencrona var innan Uppstigandet vasaller till kejsaren av Novion, men efter otaliga gränskrig mellan Nordeport och Novion Borealis, är de just nu vasaller till hertigen av Swartöö. Fru Feodoras kusin, herr Egil Rosencrona, är huvudman för ätten.

Fru Feodora och hennes syster Fransciska har hamnat i en allvarlig arvstvist efter modern, fru Fredegunda Vinding. Den ger återklang i hela hertigdömet på grund av sin komplexitet. 

Rollen kräver minst 2-3 ombyten, då den vistas vid hertiginnans hov och har en så pass hög titel. Spelarens ålder bör vara mellan 18 och 40 år.

Rollen är vakant

Herr Picus Kråkbielke, baron av Underberga 

Herr Picus Kråkbielke ärvde baroniet Underberga när han var väldigt ung, då hans föräldrar och många av hans syskon dog i pesten år 297. Han har dock ett par systrar och en yngre bror kvar i livet. Kråkbielkarna har i den här generationen ännu inte lyckats få någon position vid hertigens hov, vilket är en källa till förtret. Dock har herr Picus hustru, fru Franciska Rosencrona, en position som hovdam vid hertiginnans hov. Därför vistas hon mycket på Swartöö slott istället för på Underberga, vilket är en av orsakerna till att paret inte har några barn.

Huset Kråkbielke uppmanar sina ättlingar att vara ambitiösa och sträva efter berömmelse och husets ökande betydelse. Det har genom åren varit ovanligt många som märkts för magi och de som kallats till gudarna, och det har varit ett problem för ätten, då det är lag att man överger sin ätt när man inträder i ett annat stånd.  

Herr Picus är genom sin hustru, fru Franciska Rosencrona, just nu inblandad i en arvstvist med huset Gedda och huset Rosencrona, som ger återklang i hela hertigdömet på grund av sin komplexitet.

Rollen kräver minst 2-3 ombyten, då den gärna vill imponera och försöka få en position vid hertigens hov och har en så pass hög titel. Spelaren bör vara minst 25 år men skillnaden mellan makarna får inte vara mer än tio år. 

Rollen är vakant

Fru Franciska Rosencrona, baronessa av Underberga

Fru Franciska Rosencrona är hovdam till hertiginnan av Swartöö och dessutom en nära vän till henne. Hon vistas mer på Swartöö slott eller något annat av hertigens gods, än hon gör hemma på Underberga. Hon trivs med hovlivet och skulle aldrig vilja byta ut det mot att sitt i på ett gods i ett lantligt baroni. Hon älskar vackra kläder, bär många dyra smycken och ser till att leva upp till sin titel som baronessa. En dröm är att hennes make skulle bli upphöjd till greve, men som han inte ens har en position vid hovet än, har han en lång väg att vandra. 

Paret har inga barn.

Huset Rosencrona var innan Uppstigandet vasaller till kejsaren av Novion, men efter otaliga gränskrig mellan Nordeport och Novion Borealis, är de just nu vasaller till hertigen av Swartöö. Fru Franciskas kusin, herr Egil Rosencrona, är huvudman för ätten.

Fru Feodora och hennes syster Fransciska har hamnat i en allvarlig arvstvist efter modern, fru Fredegunda Vinding. Den ger återklang i hela hertigdömet på grund av sin komplexitet och handlar om två baronier, så det är ingen liten sak. 

Rollen kräver minst 3 ombyten, då den vistas vid hertiginnans hov och har en så pass hög titel. Franciska är också extravagant när det gäller smycken och sparar inte på celsterna. 

Spelarens ålder bör vara mellan 20 och 40 år men åldersskillnaden mellan den och maken får inte vara mer än tio år.

Rollen är vakant

Herr Roland Kråkbielke, riddare, oförlänad

Herr Roland är yngre bror till herr Picus. Han är oförlänad eftersom hans (snåle) bror inte har förlänat honom ens ett herreskap av fadersarvet. Han är därför mycket intresserad av att gifta sig till gods och guld, och göra karriär vid hovet. Det hade varit en triumf om han själv hade fått en position som kammarherre eller hovherre innan herr Picus lyckas med det. 

När det gäller arvstvisten mellan systrarna Rosencrona och deras kusin, skulle han kunna vara betjänt av den, om baronierna som det är frågan om tillfaller hans äldre bror och att herr Picus sedan delar ut ett till lillebror. 

Rollen kräver 2 ombyten. Spelaren måste var yngre än den som spelar herr Picus Kråkbielke. Rollen kan ev vara gift. 

Rollen är vakant

Herr Egil Rosencrona, baron av Älgevik

Herr Egil är vasall under hertigen av Swartöö. Hans baroni ligger i sydöstra Nordeport och gränsar inte geografiskt till hertigdömet Swartöö. 

Huset Rosencrona var innan Uppstigandet vasaller till kejsaren av Novion, men efter otaliga gränskrig mellan Nordeport och Novion Borealis, är de nu vasaller till hertigen av Swartöö

Fru Feodora och hennes syster Fransciska har hamnat i en allvarlig arvstvist efter modern, fru Fredegunda Vinding. Den ger återklang i hela hertigdömet på grund av sin komplexitet och handlar om två baronier, så det är ingen liten sak. Herr Egil, i sin tur, är kusin med de två systrarna och anser att det är han som enligt Nordeports arvslagar ska ärva Fredegunda Vinding. Herr Egil är också huvudman för ätten. Herr Egil har rest till Kvarntorp för att hos hertigen hävda sin rätt gentemot sina kusiner.

Rollen kan vara gift. Rollen kräver minst 2-3 ombyten. Spelarens ålder 18 år och uppåt. 

Rollen är vakant

Absalon Vrååk, baron av Dimmeborg

Herr Absalon är en tämligen bekymmerslös och gladlynt person. Han tycker om sociala tillställningar, dans, konst och musik och spel, mer än militär strategi och taktik och att förvalta sin förläning. Kort sagt är han nöjd och belåten med sakernas tillstånd och försöker hålla sig ifrån trubbel. Naturligtvis har han varit ute i Förvirringens krig när så krävts, men hade positionen som stallmästare för hertigen, vilket höll honom utanför de omedelbara striderna. 

När freden äntligen kom, drog herr Absalon en lättnandens suck och har sedan dess vistats på Dimmeborg eller hos sin syster Adelaide på Källeporten. Han gästar naturligtvis också det Swartööska hovet, han har trots allt både privilegier och plikter som stallmästare även i fredstid. Det är dessutom väldigt festligt på Swartöö, vars hertiginna gör allt för att överträffa drottningens hov.

Allt var alltså gott. Tills Stjärnorden red in på Dimmeborg och med hot om vapenskrammel begärde ut en artefakt som Vrååk haft i sin ägo i århundraden. Absalon gav naturligtvis över den, han visste ändå inte vad den var till för nytta. Visst hade Stjärnorden skrivit ett brev och bett att få köpa den, men Absalon hade fått direktiv från sin far innan han dog, att den inte fick avyttras. Därför hedrade han löftet och sålde den inte till Stjärnorden. Och nu har de alltså stulit den. Hur lite Absalon än vill bråka, måste han ändå framföra klagomål till hertiginnan av Swartöö, som är Stjärnordens utsedda beskyddarinna. Hur kan hon göra så här mot sin egen vasall?

Rollen kräver minst två dräkter, helst tre. En enklare för dagbruk och två lite finare för festligheter. 

Rollen är vakant

Fader Gerard, Uhnamanpräst på Källeporten

Uhnamanpräster ser det som en förmån att få verka för familjen Hägerstråle. De menar att det är gudens vilja. Så och denna präst. Han arbetar både politiskt och religiöst för att huset ska blomstra och utöka både sin ära och religiositet. Samtidigt strävar han efter att göra karriär inom sin kult. Källeporten är en språngbräda och han väntar otåligt på att Uhnaman ska visa sig för honom på denna välsignade plats. Han är så angelägen att hans tro gränsar till fanatism och borgens invånare är tveksamma inför de påbjudna vinterbaden. 

Det finns en legend om Uhnaman och Källeportens dotter och om borgens murar som alltid kommer att stå emot alla faror så länge guden är välvilligt inställd. Därför försöker greven av Källeporten alltid hålla en egen hovkaplan från Uhnamankulten. Det gör också att hovkaplanen kommer undan med en hel del som kanske inte skulle tolereras.

För tillfället är fader Gerard mycket upprörd å sin grevinnas vägnar, då Stjärnorden förolämpat hennes bror genom att stjäla en artefakt från honom. Han är angelägen att ta upp detta med de präster och prästinnor som sitter i rådet för Stjärnorden och vill väldigt gärna veta vad det tänker göra åt det. Han ser det som sin religiösa plikt att hjälpa Källeportens grevinna.

På Kvarntorp ska också en synod hållas, som fader Gerard är kallad att delta i, beträffande vissa visioner som kommit från gudarna och gudinnorna och som behöver tolkas. 

Rollen behöver prästerliga kläder i rätt färger för Uhnaman. Spelaren får gärna ha skägg, men det är inget måste. 

Rollen är vakant

Uhnaman