Det finns flera olika tempelordnar, som har olika syften med sina sammanslutningar. Till exempel Den Heliga Rättvisans Orden och Normons tempelriddare. Läs mer om dem under respektive gudom.