Gudarna som utgör eldens element är Azion, Zinsha och Onz. Tillsammans utgör de det sydliga horisontalplanet. Gemensamt representerar de sommaren, dagen, inspirationen och magin. 

De styrkor som förknippas med eldens element är Inspirera, Skapa och Passion. De svagheter som de kan leda till är Förstöra, Hat och Avund.

Eldens element symboliseras av en fackla eller en stav.

Azion

Kallas också för den döde, han representerar magin, intellektet och skapandet. 

Azion hade en gång en blå flamma som symbol. Nu är guden död och hans symboler används inte av människorna.

Exempel på lämpliga offergåvor är magisk kraft.

Zinsha

Kallas också för Eldjungfrun, hon representerar ljuset i mörkret, trösten, sökandet efter kunskapen och magin.

Zinshas symbol är en ljuslåga.

Zinshas prästerskap klär sig ofta i röda kläder med inslag av guld och svart. Exempel på lämpliga offergåvor är att tända ljus eller bränna saker.

Onz

Kallas också för den ofödde, han representerar livsgnistan och potentialen till skapelse. 

Onz har inga symboler eftersom han är ofödd. Efter Uppstigandet säger vissa att att han symboliseras av ett intensivt, vitt ljus.

Aspekter

AspektAzionZinshaOnz
Försvararen
BevararenSvart drake
FörgörarenRöd drake
VäktarenGrön drake
BudbärarenBlå drake