Adel är ett begrepp som är förknippat med många myter och ännu fler missförstånd. Det är ett begrepp som vi gärna använder när vi vill gestalta en fantasyvärld, men som samtidigt är både kontroversiellt och motsägelsefullt. 

Den övervägande delen av fantasylitteraturen bygger på någon form av inspiration från europeisk medeltid vad gäller samhället. Tänk bara på Game of Thrones eller Sagan om Ringen. I den här texten utgår vi från att fantasivärlden i någon mån påminner om europeisk medeltid (om än kryddat med sagovarelser, gudar och magi). Vill vi att det ska finnas adel i medeltida europeisk mening på lajvet förutsätter det att det påhittade samhället bygger på vissa grundprinciper (frälse, ätt, förläning, vasalled).

Det finns på Malcontenta inget som hindrar kvinnor från att vara riddare, eller vara den som styr ett baroni, grevskap eller hertigdöme. För riddare, oavsett kön, gäller att man är utbildad i strid och äger häst, vapen, rustning etc. En baronessa, grevinna eller hertiginna som i egen rätt styr en förläning får man anta inte hade några bröder och därför har ärvt titel och förläning (se Arv)

I texten kommer vi att använda vissa begrepp som t ex länsherre. Viktigt att förstå är att en länsherre kan vara en kvinna. Det finns helt enkelt inte något annat begrepp som är mer neutralt. Vi har ibland för enkelhetens skull skrivit kung, greve etc. Men det kan lika gärna vara drottning, grevinna etc.