Vilka förväntningar kan du ha på oss som arrangörer?

Alla deltagare får en personlig intrig skriven av våra intrigskrivare. Intrigen utarbetas delvis tillsammans med spelaren.

En väl utarbetad fantasyvärld

Magasinet städas och inreds av arrangörerna och frivilliga krafter under en arbetshelg innan lajvet. 

Patron på Kvarntorps herrgård står för service på plats, som slagning av ängen, tömning av sopor och mycket, mycket mer.

Vad förväntar vi oss av dig som deltagare?

Du som deltagare förbinder dig att följa våra regler och respektera de föreskrifter som Kvarntorps herrgård har

Alla deltagare förväntas sätta sig in i hur ett feodalsystem fungerar och spela inom ramarna för detta. Se texterna här på hemsidan.

Alla deltagare ska ha rekvisita som så mycket som möjligt bidrar till att upprätthålla illusionen.

Alla deltagare förväntas stödja hertighovet genom att hjälpa till med småsysslor under lajvet enligt ett hovschema som arrangörerna utarbetar. 

Som deltagare ska du förutom din intrig, som ett minimum ha läst följande texter på hemsidan:

  • Feodalism
  • Adel
  • Ätten
  • Äktenskap
  • Religion Allmänt
  • Regeln
  • Rapporter från tidigare lajv
  • All off-information