Världen består av olika dimensioner. Materium är den dimension människorna lever i. Immaterium är en annan dimension, där vår världs naturlagar är satta ur spel och ett kaos uppstått. Drömvärlden är ytterligare en dimension, som fungerar efter sina egna lagar. Gudarna har en dimension, där de normalt vistas. Ibland gör de besök i Materium.

Olika dimensioner och hur de fungerar är det främst magiker som forskar i. Prästerskapen anser att sådan kunskap mår bäst av att hemlighållas för människorna, då den kan vara mycket farlig och förmodligen är hädelse.

Materium

Materium är den dimension som världen befinner sig i. Det är där alver, människor, Iwi-Ahi, djur och växter lever. Där finns en naturlig ordning upprättad (naturlagarna och härskarordningen) av gudarna och gudinnorna 

Immaterium

De gudar som förlorade i det stora kriget som avslutade den Elyseiska tiden, slungades ut i Immaterium. Där är de bundna att framleva i ett kaos som pinar sinnena och framkallar galenskap. Dessa kaosgudar antas sträva efter att återinträda i Materium för att så småningom kunna återvända till Gudarnas dimension.

Dimensionsväggen mellan Immaterium och Materium är tunn. För en magiker med den rätta kunskapen är det möjligt att öppna en dörr till Immaterium. Det är förknippat med oerhört stor fara och det är inte säkert att den går att stänga igen. Det är uppenbart att det finns fördelar, men hur man får dem är förborgad magisk kunskap.

När kejsarinnan Esperentia öppnade en port till kaos, släppte hon in gudarna Ljus, Mörker och Skugga. Hon bjöd in dem till Materium i utbyte mot det hon ville ha av dem – evigt liv. De kom och tillsammans med dem strömmade allsköns kaosvarelser in i världen. När Uppstigandet skedde och Onz krafter släpptes lösa, utplånades de flesta av varelserna, men det fanns de som skonades. De förökade sig i de stora skogarna och har de senaste trehundra åren orsakat mycken skada bland människorna. 

Portarna som öppnats till kaos, antar man har förslutits och att kaosgudarna flydde in i Immaterium innan dess, för att undslippa Onz renande ljus.

Att fritt släppa in kaos i världen innebär att man förstör den. Inget kommer längre att vara sig likt. 

Immaterium är ohyggligt. En värld av höga, skrikande ljud, omväxlande med fullständig tystnad och ödslighet. Färger som virvlar, demoner som kacklar och jagar en, kort sagt de mest kaotiska och värsta mardrömmar man kan tänka sig. Tiden är inte men är ändå oändlig. Man slås sönder och sätts ihop igen.”

Anonym magiker

Drömvärlden

Drömvärlden är en dimension som man ibland hamnar i när man sover. Där är världen fri att forma efter ens eget tycke. 

En vanlig människa har svårt att genom viljekraft instiga i Drömvärlden utan vägledning av en magiker. Det fodrar också att man intar en dos av den oerhört beroendeframkallande drogen Torquinna. En tränad magiker behöver inte inta Torquinna. 

Man kan använda sig av drömvärlden som en genväg att färdas på, eller att framföra ett budskap. Detta är mycket farligt. Om man dör i Drömvärlden dör man också i Materium. 

Om man råkar glömma ett föremål i Drömvärlden, blir man bunden till den och en mängd obehagliga saker kan hända på ett till synes slumpartat sätt. 

Gränslandet

Gränslandet beskrivs som ett kargt landskap där inget växer. Ett landskap av berg, sten och jord, allt täckt av ett grått damm. Där finns stigar, vissa så använda att de nött ner själva berggrunden. Inga vindar blåser. Det är svårt att se långt, för över allt vilar ett skymningsmörker utan stjärnor. 

Det är hit själen/anden kommer i dödsögonblicket. Man tror att vissa möts av sin främsta guds Bevarare, som hjälper en att fortare finna vägen till Dödsriket. Annars får man själv irra på stigarna tills man förhoppningsvis hittar fram.

För att säkra en bra färd offrar människor till den gudom de anser vara deras främsta. Men det är inte säkert att det är den som i ens själ ligger en närmast. Ens handlingar väger möjligtvis lika mycket som ens offer. Detta är en tvistefråga bland prästerskapet. 

Bland folket råder det delade meningar om vilken Bevarare som skulle vara den allra bästa att få hjälp av. 

Det är för att en del magiker har besökt Gränslandet och återvänt, som kunskapen om hur det ser ut där och vad som händer själen har nått de som lever.

Dödsriket

Dödsriket finns det inga beskrivningar av. 

Tron är att själarna/anden som når Dödsriket genom Gränslandet, påbörjar sin färd mot återfödelse. Främst är det mycket fromma eller framstående själar som återföds, själar som är gudarnas gunstlingar medan de lever eller på något annat sätt är exceptionella. För att kunna återfödas måste själen glömma sitt tidigare liv. Detta tar olika lång tid. 

De flesta själar återföds inte. De upplöses eller försvinner vidare till något annat.

I extremt ovanliga fall återföds någon som minns fragment av sitt tidigare liv.