Världen består av olika dimensioner. Materium är den dimension människorna lever i. Immaterium är en annan dimension, där vår världs naturlagar är satta ur spel och ett kaos uppstått. Drömvärlden är ytterligare en dimension, som fungerar efter sina egna lagar. Gudarna har en dimension, där de normalt vistas. Ibland gör de besök i Materium.

Olika dimensioner och hur de fungerar är det främst magiker som forskar i. Prästerskapen anser att sådan kunskap mår bäst av att hemlighållas för människorna, då den kan vara mycket farlig och förmodligen är hädelse.

Immaterium

De gudar som förlorade i det stora kriget som avslutade den Elyseiska tiden, slungades ut i Immaterium. Där är de bundna att framleva i ett kaos som pinar sinnena och framkallar galenskap. Dessa kaosgudar antas sträva efter att återinträda i Materium för att så småningom kunna återvända till Gudarnas dimension.

Dimensionsväggen mellan Immaterium och Materium är tunn. För en magiker med den rätta kunskapen är det möjligt att öppna en dörr till Immaterium. Det är förknippat med oerhört stor fara och det är inte säkert att den går att stänga igen. Det är uppenbart att det finns fördelar, men hur man får dem är förborgad magisk kunskap.

När kejsarinnan Esperentia öppnade en port till kaos, släppte hon in gudarna Ljus, Mörker och Skugga. Hon bjöd in dem till Materium i utbyte mot det hon ville ha av dem – evigt liv. De kom och tillsammans med dem strömmade allsköns kaosvarelser in i världen. När Uppstigandet skedde och Onz krafter släpptes lösa, utplånades de flesta av varelserna, men det fanns de som skonades. De förökade sig i de stora skogarna och har de senaste trehundra åren orsakat mycken skada bland människorna. 

Portarna som öppnats till kaos, antar man har förslutits och att kaosgudarna flydde in i Immaterium innan dess, för att undslippa Onz renande ljus.

Att fritt släppa in kaos i världen innebär att man förstör den. Inget kommer längre att vara sig likt. 

Immaterium är ohyggligt. En värld av höga, skrikande ljud, omväxlande med fullständig tystnad och ödslighet. Färger som virvlar, demoner som kacklar och jagar en, kort sagt de mest kaotiska och värsta mardrömmar man kan tänka sig. Tiden är inte men är ändå oändlig. Man slås sönder och sätts ihop igen.”

Anonym magiker

Drömvärlden

Drömvärlden är en dimension som man ibland hamnar i när man sover. Där är världen fri att forma efter ens eget tycke. 

En vanlig människa har svårt att genom viljekraft instiga i Drömvärlden utan vägledning av en magiker. Det fodrar också att man intar en dos av den oerhört beroendeframkallande drogen Torquinna. En tränad magiker behöver inte inta Torquinna. 

Man kan använda sig av drömvärlden som en genväg att färdas på, eller att framföra ett budskap. Detta är mycket farligt. Om man dör i Drömvärlden dör man också i Materium. 

Om man råkar glömma ett föremål i Drömvärlden, blir man bunden till den och en mängd obehagliga saker kan hända på ett till synes slumpartat sätt.