Världen

Världen vi lajvar i

Världen kallas inte för något annat än just  Världen i dagligt tal. Det händer att magiker och präster/prästinnor brukar  andra ord.

Geografi

Kejsardömet Novion är ett gigantiskt rike  som  sträcker sig från kusten i väster  till stäpperna i öster.  Eftersom riket  omgärdar en del av havet (ungefär som vår världs Medelhavet)  delas riket upp i en nordlig och en sydlig  del när man talar om det. I söder avgränsas Novion av öknen och där bortom vet  man inte i kejsardömet mycket om hur världen ser ut. I norr utgörs gränsen av  furstendömet Nordeport, vars östra gräns är en bergskedja. De fyra nuvarande  furstendömena var tidigare självständiga konungariken, vilka nu ombildats till  territoriella furstendömen.
Novion innesluter en del av världshavet,  ungefär som vår världs Medelhavet. Detta hav heter Nova Mare. Havet avdelas i  öster av ett brett näs, där Novions huvudstad, Nova Celestina ligger sedan 1000  år. Tidigare fanns huvudstaden placerad norr om Nova Mare, men efter  inbördeskriget mellan tvillingprinsarna, flyttades staden. På andra sidan näset  fortsätter havet, i norr begränsat delvis av de östra delarna av Norra Novion,  där östra furstendömet Vindmark under huset Gyllenfana utgör den östligaste  delen av Novion. Utanför furstendömet ligger sju markgrevskap som skydd mot  barbarerna öster om öster. Barbarernas rike är inte utforskat.
Norr om östra furstendömet är det allmänt känt  att högalver håller till runt det som sägs vara det högsta berget i världen, och  nog är det bergigt alltid i dessa marker. Den slätt som finns mellan de två  bergsmassiven i nordöstliga delarna av Novion, har ockuperats och två  markgrevskap har inrättats.

 

Norr om huvudstaden Nova Celestina, alltså i  Norra Novion, finns ett deltaområde vars floder rinner upp i det bergsmassiv  som delar den jättelika halvö som är förbindelsen till kejsardömet.Den södra gränsen av Novion är diffus, då den  utgörs av öknen. Längst i väster i Södra Novion, ligger Dyneslätt, det södra  furstendömet, under huset Lejonsparre.   Längst i väster i den Norra Novion, ligger furstendömet Vitehamn, som  även innefattar några stora öar ute i havet väster om väster. Härifrån har  många flottor seglat ut i olika ärenden, men få har återvänt. Norra Novion är bördigt, förutom runt  bergsmassiven. Klimatet är tempererat med övervägande del lövskog. I närheten  av bergsmassiven finns mer barrträd. I Norra Novions västra trakter finns det  en helt orörd skog som alver lagt beslag på.

Världen utanför Imperiet

Väster om Imperiet ligger det stora havet. Vad som finns på andra sidan detta hav är föga känt. I urminnes tider fanns det flera riken och länder där, men all kontakt har upphört och ingen vet idag riktigt om det finns någon civilisation kvar.

Norr om Imperiet finns en del spridda små kungariken regerade av mer eller mindre barbariska folk (sett ur imperiets synvikel). Man fruktar ständigt räder norrifrån över det smala havet, men i övrigt bedrivs en gynnsam handel med dessa kungariken.

Öster om Imperiet breder enorma urskogar och bergsmassiv ut sig. Här finns kringströvande klaner med nomader och halvt bofasta människor. Just nu pågår flera krigiska operationer österut och imperiet försöker att aktivt utöka sitt territorium åt det hållet. I de djupa skogarna lever flera oberonde grupper av svartfolk. Viss handel bedrivs med svartfolken, framförallt eftersom köpmännens karavaner måste passera deras områden på väg längre österut. Skogarna bebos också av skogsalver som lever nomadiskt liv. Relationen till dessa alver har varit väldigt spänd de senaste 1000 åren. Högalverna, de få som finns kvar, lever i två kungariken som har begränsad kontakt med Imperiet. Hos högalverna finns den centrala helgedomen där Den Döde Guden dyrkas. Just nu strävar imperiet efter att förbättra sina relationer till högalverna och en ambassad av högalver har öppnat i kejsardömets huvudstad. Ännu längre österut kommer man till de stora stäpperna och bortanför dem når man det stora kungariket Wung-Xu. Detta är en mycket viktig handelspart för kejsardömet och många lyxvaror importeras.

Söder om kejsardömet når man först den stora öknen, ett område som inte är beboligt. Det ryktas om ett högalvsrike som är gömt djupt inne öknen, men ingen har nått fram dit. Söder om öknen ligger en mycket hög och otillgänglig bergskedja och söder om den når man en oländig djungel. Men vid kusten runt om djungeln ligger flera kungariken med vilka handel bedrivs med fartyg.