Vid bordet

De som är högst i rang serveras först och börjar äta när de fått maten. Vilket andra gör vart efter de också får sin mat.

Skålar-

Vid varje middag skålar man tre skålar innan några andra skålar får göras-

Vid hovet i Nova Celestina, i centrala Novion och i den kejserliga familjen. (2 och 3 kan byta plats)

1. Celestinus skål

2. Novions/Kejsardömets skål

3. Kejsarens skål

I furstendömena

1. Novion/Kejsardömets skål (här kan man också nämna Celestinus om t ex en Celestinusprästinna är närvarande)

2. Kejsarens skål

3.Furstendömets skål (dvs Nordeports, Vindmarks, Dyneslätts, Vite hamns skål)

(4.Fursten eller Furstinnas skål är vanligt förekommande)

(5. om det finns personer från andra furstendömen närvarande brukar man skåla även för dessa furstendömen)

Efter dessa tre skålar, skålar man för hedersgäster och andra som värdinnan/värden vill ära i rangordning.

Då är det också fritt för alla att skåla men man skålar endast nedåt eller mellan jämlikar.