Treklyft

Land norr om Novion med vikingainspiration

Som namnet anger är Treklyft ett land som är format som tre djupa dalar med höga berg emellan. I botten på dalarna rinner varsin flod ner från berget och ut mot havet. Landet härbärgerar inte så många invånare men de som finns lever gott på det som jorden ger och på de strandhugg de gör på norra sidan om fjorden och ibland längre bort.

Då det är ont om brytbar sten men gott om skog, bygger man i trä. Gårdarna är kringbyggda och har alltid en hall som samlingsplats för gårdens folk där man umgås och äter.

På somrarna far alltså gärna Treklyftsborna norröver och brandskattar de riken som ligger på andra sidan fjorden. Men till Nordeport far man aldrig för de är alltför starka militärt. Varför skapa problem när där inte fanns problem? Ibland far man ända till Tolvöarna och en del av treklyftsborna har varit på andra sidan Västerhavet men de kommer med så underliga historier om de riken som finns där borta att man inte kan tro på hälften.  Lys skattar man inte heller för där bor det heliga prästinnor och det betyder stor otur.

Förutom att vara extremt goda seglare är Treklyftsborna mycket goda ryttare. De har små och starka hästar, väl anpassade för klimatet. De anordnar gärna ryttartävlingar av olika slag när det är någon festlighet, som midvinterfirandet eller firandet av sommarsolståndet. Alla sådana fester åtföljs av mycket god mat och dryck, bolande i halmen lite överallt och allmän gamman.

Kung Bors far, kung Balin,var en fruktad monark som var lika snar till ilska som hans tama isbjörn. Isbjörnen var god mot Balin men alla andra fick passa sig när Balin rastade honom. En dag hände det otänkbara. Isbjörnen attackerade och åt upp kung Balins drottning Gyda . Kung Balin tog själv vedergällning på björnen och slaktade honom med egna händer. Men efter det blev han aldrig sig lik och den tiden som därpå följde var mörk och bister. Tre år efter händelsen dog kung Balin och Bors blev vald till kung.

Kung Bors och hans drottning Sigrid hade fyra barn. Den näst yngsta var prinsessan Eina  och den äldsta prins Arild.  Där fanns också prinsessan Aud som föll i händerna på inkräktarna och dödades. Hon var åtta år. Den yngste heter Zinkel. När Treklyft föll i händerna på en ny kung som kom från en stormannasläkt som alltid rivaliserat med Bors’, blev kungen och drottningen dödade i striden. Dottern, som enligt de gamla arvslagar som Treklyft fortfarande följer, är alltså en av de rättmätiga arvtagarna till Treklyfts tron. Fast om där finns en manlig arvinge skulle den nog väljas först. Dock är kungariket löst format och bygger mer på att få de flesta klanerna med sig än att tronen ärvs genom primogenitur. Bors’ släkt har under ett par hundra år varit högt ansedd och regerat väl och därmed åtnjutit rätten till tronen med stöd av klanerna. Ett missnöje hade dock formats genom de upprepade krigen mot orcherna och Bors’ oförmåga att ta itu med problemet en gång för alla. När Onzgeir den svarte övervann Bors och hans huskarlar lyckades han ena en majoritet av klanerna.

Många anser att det betyder stor otur att spilla kungligt blod och att den missväxt, kalla vintrar och råttinvasion som drabbat Treklyft sedan kung Bors dog, kan skyllas på Onzgeirs maktövertagande.

Onzgeir tillhör en del av stammen Kryderies som  grundlade kungariket Treklyft. Denna gren bodde inte i Treklyft utan söder om bergsmassivet och utgjorde den del av stammen som inte följde med till området Treklyft när man etablerade sig där.