Tilltal

Tilltal för adliga

Kejsare/Kejsarinna
Tilltalas Ers majestät

Kejserliga barn
Tilltalas Ers kejserliga höghet eller prins/prinsessa + förnamn

Prinsar och prinsessor av blodet samt Ärkehertiga/Ärkehertiginna
Tilltalas Ers höghet – Sidogrenar kungahuset/har egen titel t ex hertig eller greve

Furstar/furstinnor/hertigar/hertiginnor
Tilltalas Ers nåd –   om de ej är prinsar och prinsessor av blodet

Markgrevar/markgrevinnor/grevar/grevinnor/baroner/baronessor
Tilltalas Ers högvälborenhet el min dam/min herre -som ej är prinsar och prinsessor av blodet

Herremän/damer/riddare
Tilltalas min dam/min herre eller riddare/fru/jungfru/junker

Barn till frälse som inte fått egen titel ännu,
tilltalas junker/jungfru eller unge herr/fröken.

Översteprästinnor och överstepräster
Tilltalas Ers eminens

Prästinnor och präster
Tilltalas Heliga syster/broder, ers helighet eller Moder/Fader

Magiker
Tilltalas Mäster + namn