Tideräkning

TIDERÄKNING

I Novion började en ny tideräkning efter inbördeskriget mellan tvillingprinsarna, som ledde till den gamla huvudstadens förstörelse och Nova Celestinas grundande.  Detta var nu 1013 år sedan.

MÅNADERNA

JANUARI         Den första månaden  – helgad åt  Onz              Gammaldags benämning – ONZI

FEBRUARI       Den andra månaden –  helgad åt Erkhar        Gammaldags benämning – ERKHARI

MARS                 Den tredje månaden  – helgad åt Uriel           Gammaldags benämning – URIELI

APRIL                 Den fjärde månaden  – helgad åt Uhnaman Gammaldags benämning – UHNAMANI

MAJ                    Den femte månaden  – helgad åt Nanna        Gammaldags benämning – NANNAI

JUNI                   Den sjätte månaden  – helgad åt Riella           Gammaldags benämning- RIELLAI

JULI                     Den sjunde månaden  – helgad åt  Neniye      Gammaldags benämning – NENII

AUGUSTI          Den åttonde månaden  – helgad åt Normon      Gammaldags benämning – NORMONI

SEPTEMBER     Den nionde månaden  – helgad åt Estolon       Gammaldags benämning- ESTOLONI

OKTOBER          Den tionde månaden  – helgad åt Azion           Gammaldags benämning- AZIONI

NOVEMBER     Den elfte månaden  – helgad åt Enione             Gammaldags benämning – ENIONI

DECEMBER      Den tolfte månaden  – helgad åt  Zinsha           Gammaldags benämning – ZINSHAI

Den tionde oktober 1012, skulle man alltså skriva ”den tionde dagen i den tionde månaden (helgad åt Azion)”, 1012 N.C.

Vi har försökt att förenkla tideräkning för att inte det ska bli en av de viktigaste sakerna att fundera över och försöka räkna ut när dokument ska skrivas.

Vi har tagit vårt årtal och dragit bort 1000 år för enkelhetens skull. Det var också det enda som fungerade i vårt program för släkttavlorna om vi inte skulle ha vår egen tideräkning rakt av.

Novions värld är en egen värld med eget klimat som inte direkt kan jämföras med vår världs, eftersom havsströmmar etc går i andra riktningar. Världen har en något större storlek på sin sfär än vårt klot. Dock är dygnet lika långt och omloppstiden runt världens stjärna lika lång som omloppstiden runt vår. Världen har en måne, precis som vi.  (Det är svårt för oss arrangörer att ordna fler månar på himlen under lajv… Annars hade det varit kul förstås.)

Månaderna heter efter gudarna/gudinnorna. En hjälp att lära sig namnen på gudarna/gudinnorna och vad de står för.

Timmar, minuter, sekunder och årets dagar är lika många som i vår värld, liksom själva indelningen av månaderna i antal dagar. Timmar och minuter kallas också för timmar och minuter.

Klockor används allmänt bland de rikare klasserna. (Det går bra att ha med ”snygga” fickur på lajven, typ steampunk)