Taurynn

Landet Taurynn tillhör inte imperiet. Det är ett självständigt rike som styrs av magiker. Landet är inte stort och inte heller särskilt bördigt. Befolkningen livnär sig på gruvdrift, fiske och handel. Det som är unikt för Taurynn är det karga och bergiga landskapet med branta klippor som stupar ner i havet. Landet har ett klimat som visserligen är kallt och snöigt vintertid, men som under övriga året har visat vara idealiskt för en stor variation av örter och växter som är lämpliga för alkemi. Bergen i Taurynn har gott mineralfyndigheter. De styrande magikerna i Taurynn är alkemister. Det finns flera olika magiskolor representerade och deras band till imperiet är starka. Men trots dessa starka band så upprätthåller de en självständighet. Landet är fredligt och mycket angeläget om att upprätthålla goda relationer till sina grannar. Det är inte alltid helt enkelt eftersom de små kungarikena som gränsar till Taurynn ofta är i luven på varandra.

Till skillnad från kejsardömet Novion, så får magikerna i Taurynn gifta sig och bilda familj. Barn till magiker, som fötts utan att vara märkta av magi lämnas ofta bort att uppfostras av familjer som inte är magiker. Magikers barn får den grundläggande utbildningen i hemmet och skickas sedan till någon av skolorna för att utbildas vidare