Rapporter

Här finns en lista över de rapporter och det material som skrivits till och mellan lajven som ligger till grund för Detta har hänt. Dokumenten är sorterade så att varje lajv täcker in dokumenten fram tills nästa lajv.

Längst ned finns också en länk till en utskriftsvänlig version av ‘Detta har hänt’, och den gamla oklippta ‘detta har hänt’ som samlar många av de här dokumenten på en enda lång sida. Där finns också en länk där alla dokumenten kan laddas ned på en gång.

Malcontenta 1: Begynnelsen och Malcontenta 1.1:

M01.01 – En snar hädanfärd.pdf
M01.02 – Händelser.pdf
M01.03 – Krigsrapport.pdf

Malcontenta 2: Höststorm:

M02.01 – Furstens testamente.pdf
M02.02 – Krigsförklaring från högalverna.pdf
M02.03 – Fursten Clodvig Isensköldhs begravning.pdf
M02.04 – Mellan begravning och kröning.pdf

Malcontenta 3: Kröningen:

M03.01 – Kröningen i Nordeport och därefter.pdf

Malcontenta 4: Gudalekarna:

M04.01 – Silverhägers krönika från Gudalekarna.pdf
M04.02 – Novion rustar.pdf
M04.03 – Silverhägers krönika från Midvinterfesten.pdf

Malcontenta 5: Blodsbröllop:

M05.01 – Silverhägers krönika från bröllopet.pdf
M05.02 – Mellan blodsbröllop och Vigilias.pdf

Malcontenta 6: Vigilias:

M06.01 – Rapport Vigilias.pdf
M06.02 – Vigilias-september 1014.pdf

Malcontenta 7: In ore gladii:

M07.01 – Rapport in ore gladii.pdf
M07.02 – Midvinter Krig och kröning.pdf
M07.03 – Pamfletter politiska.pdf
M07.04 – Militära läget efter in ore gladii.pdf
M07.05 – Inför Corona et Clipeus.pdf

Malcontenta 8: Corona et clipeus:

M08.01 – Efter Corona et Clipeus.pdf
M08.02 – Militär Kronologi efter Corona et Clipeus.pdf
M08.03 – Den sista tiden innan Incognito.pdf
M08.04 – Inbjudan till Incognito.pdf

Malcontenta 9: Incognito:

Det kom aldrig någon rapport direkt efter Incognito, men följande dokument behandlar tiden mellan Incognito och Pretium Solvere.

M09.01 – Upprop från fria herrar och damer.pdf
M09.02 – Inför Pretium Solvere.pdf

Malcontenta 10: Pretium solvere:

M10.01 – Händelserna under Pretium Solvere.pdf
M10.02 – Pretium Solvere Prolog.mp4
M10.03 – Pretium Solvere Epilog.mp4
M10.04 – Pamfletter om kungaparet.pdf
M10.05 – Hertigen av Swartöös död.pdf
M10.06 – Konungen av Nordeports död.pdf
M10.07 – Pamfletter claritas.pdf
M10.08 – Händelserna i världen och Nordeport innan Finis.pdf
M10.09 – Armerapport.pdf

Malcontenta 11: Finis initium:

M11.01 – Rapport från Finis Initium.pdf
M11.02 – Proklamation för ett frälsestyrt Novion.pdf
M11.03 – Den Whita Nyckelen5.pdf
M11.04 – Pamfletter tvist mellan borgare.pdf
M11.05 – Midvinterfesten hos Esperentia.pdf
M11.06 – Esperentias vasaller.xlsx
M11.07 – Esperentias kungörelse i januari.pdf
M11.08 – Den Whita Nyckelen6.pdf

Malcontenta 12: Regimus, neque hostis:

M12.01 – Anmodan om Vittnesmål.pdf
M12.02 – Till Novions försvar.pdf

Övrigt

Detta har hänt.pdf
Alla rapporter i en komprimerad fil
Detta har hänt (Lång)