Presentation vid hovet

En annan sak att känna till är att frälseflickor och gossar vars föräldrar är baron/baronessa och över, presenteras vid kejsarens hov i Nova Celestina när de är femton år, om familjen har råd. Det är känsligt om det inte har det. De presenteras också vid sina respektive hov i furstendömena men det är i andra hand. Riddare försöker presentera barnen om de har råd men det är nästan omöjligt ekonomiskt. Under presentationstiden bor man i Nova Celestina i sitt eget palats som är stående där eller i en våning i ett palats som man hyr om man inte har råd att hålla ett eget. Säsongen börjar med den kejserliga torneringen i september och slutar strax före midvintern. För att ordna ett gott gifte som kanske skjuter lite högre över målet än man annars kunde få till. Om barnen är vackra och belevade, är det här ett oumbärligt tillfälle att visa upp sina telningar. Alla har inte råd att stanna hela säsongen.