Förgiftning och dueller

FÖRGIFTNINGSREGLER

Gift behöver inte innebära döden. Man kan förgifta någon för att fördröja den personen eller för att sätta den ur spel under en begränsad tid.  Betänk dock att om man dödar en adelsperson kommer resten av lajvet till största delen handla om detta. Är det vad du vill? Om du tror att din karaktär skulle tjäna på det och komma undan med det så är det tillåtet att i alla fall försöka döda en annan karaktär.

Om en spelare vill förgifta en annan spelare måste det gå till på följande sätt:

Giftet införskaffas från någon som har gift. Om du själv har fått gift från arrangörerna kan du naturligtvis använda detta.

  1. Giftet distribueras till offret genom att det hälls i mat eller dryck.
  2. Giftet, som alltid är vatten, intas av offret. Detta måste observeras av den som distribuerat giftet så det är alldeles säkert att rätt person intog det och att det blev intaget.
  3. Nu letar man rätt på arrangör som får reda på vilket gift som har använts.
  4. Arrangören meddelar offret symptomen.
  5. Nu har offret en möjlighet att söka bot för sin förgiftning om det var ett långsamt verkande gift.
  6. Offret låter arrangör veta vilka åtgärder som vidtagits.
  7. Arrangör avgör, i samråd med offret, om karaktären dör eller inte, om det var ett dödande gift.

DUELLREGLER

Malcontenta är ett blankvapenlajv. För att det ändå ska vara möjligt att utmana varandra på duell, tänker vi försöka med följande regler fr o m  lajvet Corona et Clipeus.

Varje deltagare får ett stridsvärde från 1-10, där 1 är lägst och 10 högst. Detta stridsvärde delas ut av arr till var och en. En framstående torneringskämpe och krigsveteran som herr Orlando, har värdet 10. En liten flicka som Rosagull, den lilla jungfrun på elva år, har stridsvärde 1.

Regeln i Novion och furstendömena säger att att man inte kan tacka nej till en duell om man blir utmanad, om man inte vill stå med en förlorad heder och ge opponenten rätt i frågan man var oense i. Detta gäller alla, oavsett stridsvärde. Däremot tillåter Regeln att man låter någon vidtalad kämpa i ens eget ställe.

Om man vill utmana någon på duell, skickar man sin sekundant med utmaningen.

Duellen kämpas till första blodsdroppen om inte annat överenskommits mellan parterna. Om duellen skall kämpas till döden tillåts den först sårade att ändra sig men måste då ge den andre rätt. Vid varje blodvite ges en möjlighet att ångra beslutet att fullfölja till döden.

Om man vågar fråga någon från prästerskapet så kan en präst eller prästinna vara bra att ha som vittne på att allt gått rätt till om ens hus blir anklagat.

Off går det till på följande vis:

När någon har utmanat en annan, kontaktar ni arr. Samma dag/kväll träffas vi på en undanskymd plats. Arr slår en tiosidig tärning och lägger därefter på stridsvärdet. Stridsvärdet kan regleras med +1 eller -1 om dagsformen är exceptionell för någon av rollerna. Den som får lägst resultat förlorar och då har blodvite uppstått. Om spelarna vill dra duellen till döden, räknas bäst av tre. För varje tärningsslag får spelarna en möjlighet att dra sig ur.