Off-info

Malcontenta XII

 

Juli 2017

INGA NÖTTER eller JORDNÖTTER ELLER CASHEWNÖTTER ALLS NÅGONSTANS!

 

Bad och toalett

Om man bor i paviljong, badar man i Klarälven som har sandbotten. Det finns en liten iordningställd badplats.

Toalett finns i östra flygeln. Det finns i nödfall också en toalett på nedre botten i västra flygeln som kan användas dagtid. Den ligger i anslutning till sovrummen så kvällstid stör det dem som försöker sova.

Observera att endast de som är inkvarterade på herrgården eller i flyglarna kan använda sig av duscharna.

Eventuella läger i skogen diskuterar vi sanitet med efter hand.

Elda

Vid eldningsförbud i Sverige råder eldningsförbud även i Novion.

Ved medtages eller köps av Kvarntorps herrgård på plats. Kontakta Öjvind Tunsbrunn på tel nr 0704-962743 om veden.

Sopor

Soptunnor med svarta sopsäckar kommer att ställas ut för paviljonglägret. I magasinet finns det soppåsar/säckar på mellanvåningen i det lilla rummet i tronsalen och i tygoffrummet i salonsdelen.

Sopor kan också kastas i soptunnorna vid östra flygeln.

Tag med tomflaskor och petflaskor hem.

Sjukdomar

Vi har sjukvårdskunniga på plats och en medicinlåda. Forshaga har vårdcentral. Karlstad (2 mil) har lasarett. Akutsjukvård på helgen hänvisas till Örebro. Vår sjukvårdsansvarige är Ralf Wallén. Hans roll heter Ludvig Hägerstråle, han tillhör gruppen från Rangi.

Tack Ralf för att du hjälper oss med detta.

Alkoholpolicy

Vi tillåter alkohol på våra lajv men endast i rimlig mängd. Arrangörerna har rätt att avhysa den som inte kan hantera sitt alkoholintag och stör spelet.

Rökning

På Kvarntorps herrgård tillåts rökning endast på därför avsedd plats på parkeringen. Respektera detta. Det gäller för alla gäster. Detta för att undvika skogsbrand och allergianfall.

Försäkringar

Era vanliga försäkringar täcker de flesta situationer som kan uppstå. Går något sönder på rummen fakturerar Kvarntorps herrgård alltid de som bott där.

Ta sig till lajvet

Forshaga ligger två mil norr om Karlstad. Lajvområdet nås enkelt med bil eller tåg och buss. Det finns gott om parkeringsplatser. Se även www.kvarntorpsherrgard.se. Där finns utförlig vägbeskrivning och mer information om själva herrgården med omgivningar.

Anmälan med namn, adress, mobiltel nr, matallergier och mailadress för nya roller skickas till Jessica Jansson, muffelmul@gmail.com. För gamla roller som vi redan har alla uppgifter för räcker det med att betala in avgiften för lajvet.

Anmälningsavgiften betalas till konto i Handelsbanken. Kontonummer 791233642. Clearingnummer 6516. Märk inbetalningen med ditt namn.

Nya roller betalar så snart som möjligt så vi kan börja skriva dem NU.

Alla andra senast 30 april 2017 för att få en bra uppdatering av sin Malcontentaintrig.

Absolut sista datum den 30 maj 2017. Då garanterar vi inte en fullödig intrig även om vi kommer att göra vårt bästa.

OBS! NYTT KONTO FÖR INBETALNINGAR – ANVÄND INTE DET GAMLA BANKGIRONUMRET!

Vad får jag för avgiften?

Lajvavgiften är helt och hållet ett självkostnadspris. Arrangörerna tjänar inget på lajvet. Ej heller Kvarntorps herrgård.

Lajvområde (markhyra som täcker bensin till traktorer, slitage, omflyttning av staket etc).

Frukosttält.

Frukost och kvällsmat på lajvet. Frukost med “personal”.

Intriger och bakgrund av Malcontentaklass oavsett vilken position din roll har i Novion.

Rekvisita

Soptunnor

Iordningställande av marken (klippning av gräs, hackning av sly, nedtagning av träd)

Bänkar och andra möbler till magsinet.

Parkering

Baja-Major vid behov.

Rinnande vatten till paviljonglägret via slang.

Omhändertagande av skräpet.

Du måste inte vara medlem i någon förening så det tillkommer ingen extra avgift för detta men om Kvarntorps kulturförening får fler medlemmar (kostnadsfritt) kan vi försöka få bidrag från kommunen för att bekosta t ex musikers deltagaravgift.

Vi som arrangörer ser till att lajvet blir av. Du som deltagare förbinder dig att följa våra regler och respektera de föreskrifter som Kvarntorps herrgård har. I övrigt gäller naturligtvis svensk lag.

Vi kan tyvärr inte betala tillbaka lajvavgiften när du väl anmält dig.

Herrgårdens ägare kommer att finnas på plats under hela lajvet och undrar ni något kan ni vända er till dem på mobiltelefonen, 0704962743.  Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite!

Thérèse med familj kommer att vara på plats från söndagen före lajvet.  Om och när Jessica och Henric kommer vet ingen i dagsläget.

Linda Kjell och Patric Grossheiser kommer att ha ansvar för logistiken. Linda har i första hand ansvaret för maten och in-lajvlogistik.

Patric ansvarar för paviljongplacering.

Thérèse

tel 0709783481

Jessica

tel 0768120120

Henric

Vi hoppas vi får se er alla i sommar och att ni får lika roligt som vi!

 

Henric Löf (f d Granholm)    Thérèse Tangen                       Jessica Jansson

Konstnärlig ledare                  Intriger och allt                        Intriger, in-lajvlogistik

Patric Grossheiser

Off-lajv logistik

 

 Boka boende på Kvarntorp

Boende på Kvarntorp bokas via länken nedan och det kan göras redan nu för de som vill.

>> Boka här