Nova Celestina

Nova Celestina

Nova Celestina grundades för 1000 år sedan, efter tvillingprinsarnas krig. Den gamla huvudstaden, som låg i Norra Novion, hade blivit så förstörd av drakeld att det inte var möjligt att bygga upp den igen så lysande som det anstår kejsarna av Celestinii ätt.

Kejsare Lucius beslutade att anlägga staden på det näs som förbinder norra och södra Novion med varandra och skiljer Virvelhavet från Nova Mare. Eftersom staden planlades och inte växte fram, drogs raka gator och boulevarder upp som prydligt delade upp kvarteren. Gatorna är belagda med marmor i de finaste kvarteren, sten eller tegel.

Staden avdelas i en nordlig och sydlig del genom den hamn och stora sluss som förbinder Nova Mare med Virvelhavet. Där går att slussa tämligen stora fartyg men koggar måste som regel lastas om från öster till väster och tvärtom och hamnområdet är mycket livligt. Det gör också att de bästa varorna från olika landsändar och utanför Novion, kommer Nova Celestina till del i första hand.

I norra delen ligger det kejserliga palatset som är som en hel liten stad i sig. Det är byggt på den klippa där de kejserliga brevörnarna häckar. Runt om det kejserliga palatset brer en niouddig stjärna av boulevarder ut sig och där är noblessens palats belägna. Dessa använder de när de vistas i Nova Celestina och besöker hovet. Ännu finare är förstås att ha privilegiet att ha en våning i själva kejserliga palatset, men det är inte alla förunnat. Är man av Celestinii ätt är det en självklarhet.

Det är mycket dyrt att hålla palatsen och därför är det bara de släkter som har god ekonomi och är måna om att synas i Nova Celestina som tar sig råd. En del hyr ut våningar i palatsen till de som inte har råd att hålla ett eget.

Här hittar man också Huset Påfågelns guldornamenterade huvudkontor, liksom släkten Rikes palats.

Den södra delen av staden är fylld av borgarnas bostäder, handelsbodar och marknadstorg, hantverkare och konstnärer. Konstnärskvarteren är berömda för sina fantastiska fester och spektakel och det händer att frälsets ungdomar smyger sig dit i skydd av mörker och masker för att riktigt slå sig lösa. Inte bara ungdomarna förresten.

Bortom denna del, utanför stadsmurarna, bor de som endast tjänar alla dessa andra. Liksom småtjuvar och sämre klientel än så.

Ett omtyckt nöje i Nova Celestina är att besöka olika salonger som hålls av damer som bor ensamma, antingen för att de är ogifta, änkor eller deras make är borta. Vissa salonger blir oerhört populära och allehanda personer kan ses köa utanför palatset där de äger rum. Det är brukligt att ta med en liten gåva till den som håller salongen. Där serveras förfriskningar samtidigt som diskussioner runt dagens ämne går höga. Här blandas frälse och konstnärer, författare, historiker, präster och prästinnor och en och annan magiker. Det är helt upp till den som håller salongen vilka som får tillträde. En sådan salong hölls av Nemesis Duvesköld innan hon reste till Nordeport.

I Nordeport finns den ena av Novions flottas akademi, samt den finaste militärakademin. Att bli upptagen i kejsarens personliga garde är något som de flesta i dessa skolor drömmer om men som är få förunnat. Endast de allra bästa är goda nog.

Här ligger också Celestinusordens främsta tempel. Det är frekventerat av all nobless och särskilt kejsarfamiljen. Av tradition offrar kejsarfamiljen i första hand till Celestinus. De lämnar också alltid minst en dotter i varje generation till Celestinusorden för att utbildas och sväras in till prästinna.

De andra gudarna och gudinnorna är naturligtvis representerade även de i Nova Celestina och deras tempel är storslagna och vittnar om kejsardömets rikedom. Eniones tempel är dock till största delen underjordiskt och har endast en liten överbyggnad ovanför jord. Istället är det trädgårdarna runt omkring som är spektakulära.

De fem magikerakademierna (naturligtvis på norra sidan) tävlar om spektakulära utsidor på sina byggnader och runt dessa.

Det kejserliga palatset

Palatset är som en liten stad i staden. I vit och rosa marmor från Vite Hamn och Lys, är det ett smycke och ett underverk. Det vaktas av kejsarens eget garde, som bara består av de allra främsta och högättade kämparna. Förutom detta, är århundradens besvärjelser invävda i palatsets väggar och dess portar och fönster, allt för att skydda kejsaren och hans familj. Ändå viskas det om att det finns sätt att ta sig in,  kunskap som viskats vidare från generation till generation från byggmästarna.

I palatset finns en gång, Gudarnas gång. Där finns statyer med alla gudarna  uppställda vid sitt eget altare. På morgonen brukar kejsaren gå ”ensam”, utan kejsarinnan och hennes hov, från sin våning till audienssalen. I sällskap har han endast ett par kammaherrar och sitt garde och på senare tid även någon av alla magiker som vistas i palatset. Detta gör han nästan varje dag, och de som har äran att få bo i det kejserliga palatset samlas vid denna tidpunkt i det som kallas ”gudarnas gång” och som kejsaren passerar. Kejsaren  brukar stanna vid varje staty och offra ett litet enkelt offer till gudomen. Då finns det en möjlighet att själv offra till samma gudom och försöka komma till tals med kejsaren vid altaret.