Varelser

Människor

I den ålder vi lever nu är människorna den i särklass dominerande varelsen. Människorna befolkar alla kända delar av världen. Flera olika kulturer existerar. Allt från mycket välorganiserade till kringströvande barbariska nomadfolk. En gång i urminnes tider lydde alla människor under alvernas styre, och det finns fortfarande vissa folk som fortsatt att tjäna högalverna. Men efter alvernas krig mot gudarna har människorna gynnats av gudarna på alvernas bekostnad.

Människorna är dödliga och deras själar återföds när de dör.

Alver

Alver och människor delar ett gemensamt ursprung och alverna var till en början inte odödliga. Det folk som sedemera blev alver var det första att förstå gudarnas budskap och ta steget från primitiva varelser till kultur. Älskade av gudarna gavs de kunskap och civilisation. De lärde sig att bruka magi och deras första civilisation grundades i den tid då gudarna fysiskt bodde på jorden. Så mäktiga magiker blev dessa första alver att de kunde utsträcka sin ungdom och sitt liv så långt att de av de primitiva människorna som då levde kom att betraktas som ett slags gudar. Men alverna nöjde sig inte med detta utan de ville ha sann odödlighet och oinskränkt makt över magin. De revolterade mot gudarna och dräpte Azion, den magiska eldens konung. De förtärde hans gudomlighet och nådde sitt mål – odödlighet. Deras krig mot gudarna ledde till den Andra Kataklysmen. Sedemera hämnades gudarna med hjälp av människorna och störtade alvernas makt över världen. Därefter finns det inte många alver kvar. Några fåtal spridda kungariken med högalver som lever gömda för omvärlden, skogsalver som lever djupt i skogarna samt drow som lever djupt under jorden.

Alverna är odödliga och har en djup kunskap om magi.

Svartblod och drakar

När alverna drät Azion och stulit hans gudomlighet drog sig gudarna bort från världen. Azions hustru, Eldjungfrun Zincha, förlät aldrig alverna. Hon valde ut sju klaner med människor som hon gynnade. Hon steg ner från sin domän och undervisade dem och tränade dem till sina förkämpar för att nedgöra alverna. I en fruktansvärd ritual fick stora delar av världen att rämna släppte Eldjungrun loss sin magi och förvandlade 17 mäktiga magiker från klanerna till Drakar. Alla de övriga individerna i klanerna fick betala priset för magin som förbrukades och de förvandlades, förvrängdes, till oigenkännlighet. Så uppstod svartbloden, som också kallas orcher. Svartbloden är ett förvridet släkte som förlorat förmågan att bruka magi och som reducerats till ett primitivt stadium. Drakarna skänte Eldjungfrun till människorna och med deras hjälp störtades alverna och deras kungariken förintades. Svartbloden hade till en början god relation till människorna. Men i takt med att människornas riken breder ut sig, så trängs svartbloden undan och krigstillstånd är vanligare än fred. Svartbloden är visserligen primitiva barbarer, men de har en fanatisk uppfattning om ära och heder och de dyrkar Eldjungfrun med en besatthet, trots att det var hon som reducerade dem till vad de är idag. Fred med alver är otänkbart för svartblod.

Dvärgar, de underjordiska

Det var inte bara alver som skapade sig ett hem i underjorden. Även människor flydde ner under bergen när gudarna och alverna krigade. Där skapade sig ett hem och tog Erkhar, smeden, som sin mest ärade gudom. Livet djupt under jorden har förändrat dem och de har mycket lite samröre med världen ovanför. Handel förekommer och dvärgarna har en ambassad i kejsardömets huvudstad. Den är för tillfället stängd p g a krigssituationen. Dvärgarna tar inte någon aktiv del i alla de otaliga krigen på jordens yta.